Tietoa valtion vastinrahakampanjasta

Valtio on käynnistänyt vastinrahakampanjan yliopistojen pääomittamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että valtio myöntää tietyn summan jokaista yliopistojen 15.6.2020–30.6.2022 välillä saamaa yksityistä lahjoituseuroa kohden. Kampanjan taustalla on Sitran kertaluontoinen 100 miljoonan euron tuki. Se jaetaan suomalaisille yliopistoille jopa 2,5-kertaisena vastinrahoituksena yliopistojen keräämiä yksityisiä rahalahjoituksia vastaan. Jokainen lahjoitettu euro voi siis merkitä yliopistomme koulutukselle ja tutkimukselle 3,5 euroa.

Vastinrahoituksen jakaminen

Yliopistoja pääomitetaan 2,5-kertaisesti yliopistojen keräämään yksityiseen pääomaa nähden kuitenkin enintään 67 miljoonalla eurolla. Valtion vastinrahoitus kohdennetaan eri yliopistojen kesken suhteessa yliopistojen keräämään yksityiseen pääomaan kuitenkin siten, että yksittäisen yliopiston valtionvastinrahoituksen määrä ei voi ylittää 11 miljoonaa euroa.

Mikäli yliopistot eivät saa kerättyä valtion vastinrahaan oikeuttavia lahjoituksia yhteensä 26,8 miljoonaa euroa tai osa jää kohdentamatta vastinrahoituksen enimmäismäärän rajauksen perusteella, jaetaan jäljelle jäävä pääomittamiserä yliopistojen kesken tutkimuksen vaikuttavuuden mukaisin kriteerein.

Lahjoituksen kohdentaminen

Vastinrahaan oikeuttavat lahjoitukset osoitetaan Tampereen yliopistolle yleisesti. Vähintään 10 000 euron yksittäinen lahjoitus voidaan kuitenkin lahjakirjan määräyksellä kohdentaa yliopiston koulutusalalle (valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004, muut 1039/2013)1. Tampereen yliopiston koulutusalat ovat:

 • humanistiset tieteet
 • kasvatustieteet ja opettajankoulutus
 • kauppatieteet
 • luonnontieteet
 • lääketieteet
 • psykologia
 • taiteet, teatteri
 • tekniikka
 • terveystieteet
 • yhteiskuntatieteet

  Vastinrahaan oikeuttavat lahjoitukset

  • Kaiken suuruiset yliopiston toimintaan yleisesti osoitetut lahjoitukset
  • Vähintään 10 000 euron koulutusalalle lahjakirjalla kohdennetut lahjoitukset
  • Yksityisten yritysten, yhteisöjen ja henkilöiden lahjoitukset
  • Vastikkeettomat rahalahjoitukset

  Lahjoituksen vastinrahakelpoisuuden ratkaisee valtioneuvosto. 

    Lahjoitukset, jotka eivät oikeuta vastinrahoitukseen

    • Yliopistokonserniin kuuluvien yhtiöiden, yliopiston omien rahastojen tai yliopistoja lähellä olevien säätiöiden, kuten tukisäätiöiden, lahjoitukset.
    • Valtion omistamien erityistehtäviä hoitavien yhtiöiden lahjoitukset.
     • Tästä poiketen valtion vastinrahaan oikeuttavina lahjoittajatahoina käsitellään valtion omistamia kaupallisesti toimivia yhtiöitä.
    • Yksinomaan yksittäisen yliopiston toimintaa perinteisesti tukeneiden yhteisöjen ja säätiöiden lahjoitukset.
    • Kuntien lahjoitukset ja kuntien suoraan tai välillisesti omistamien yhtiöiden tai liikelaitosten kautta tulevat lahjoitukset.
    • Pääosin julkisin varoin rahoitettujen (esim. ammattikorkeakoulut) tai verotusoikeuden omaavien julkisoikeudellisten yhteisöjen (esim. seurakunnat) lahjoitukset.
    • Tästä poiketen valtion vastinrahaan oikeuttavina lahjoittajatahoina käsitellään ylioppilaskuntia ja osakuntia sekä niiden omistamia yhtiöitä sekä kauppakamareita, jotka eivät ole julkisesti rahoitettuja yhteisöjä.

    Vastinrahojen käyttö

    Yliopisto kirjaa mahdollisen valtion vastinrahan pysyvästi yliopiston säätiöpääomaan. Yliopisto päättää säätiöpääoman tuottojen käytöstä varainhankinnan periaatteiden mukaisesti. Yliopisto rahastoi vastinrahakampanjan aikana tulleet lahjoitukset ja käyttää niitä varainhankinnan periaatteiden mukaisesti tutkimuksen ja koulutuksen tueksi.

    Lahjoituksen julkisuus

    Kaikki lahjoituksia koskevat tiedot (lahjoittaja, määrä, kohdentaminen) ovat julkisuuslain (621/1999)perusteella julkisia. Lahjoittaja voi kieltää nimensä sekä lahjoituksen summan ja kohdennuksen näkymisen yliopiston viestinnässä. Lahjoittajan tiedot liitetään yliopiston sidosryhmärekisteriin ja Tampereen yliopisto raportoi vastinrahaan oikeuttavien lahjoitusten tiedot OKM:lle syksyllä 2022.