skip-to-main-content

Tulokset (1)

Usein kysyttyä kieli- ja viestintäopinnoista

Yliopisto

Kursseille ilmoittautuminen

Keskustakampus

Kielikeskuksen kursseille ilmoittaudutaan sähköisesti opetusohjelman kautta. Jos kurssille ei tarvitse ilmoittautua, siitä mainitaan erikseen opetusohjelmassa.

Hervannan kampus

Kielikeskuksen kursseille ilmoittaudutaan POPin kautta.

 

Valintakriteerit

Keskustakampus

Opettaja valitsee opiskelijat kurssille ilmoittautumisajan päätyttyä. Usein kurssille on enemmän tulijoita kuin paikkoja, jolloin valintakriteerinä käytetään pääsääntöisesti opiskelijan suorittamaa kokonaisopintopistemäärää.

Yksikkö- tai tutkintokohtaiset englannin, ruotsin ja suomen kielen opintojaksot on tarkoitettu ensisijaisesti kyseisen yksikön tai tutkinnon tutkinto-opiskelijoille. Jos ryhmissä on tilaa, muitakin opiskelijoita voidaan hyväksyä ryhmiin. Espanjan, kiinan, ranskan, saksan ja venäjän kielten kurssien valintakriteerit näet täältä. (LIITE valintakriteerit_muvi_keskusta)

Hervannan kampus

Opiskelijat valitaan kurssille kohderyhmän mukaan ja/tai ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

Pakollisten kieliopintojen hyväksiluku

Keskustakampus

Viestintä- ja kieliopintojen korvaavuuksia haetaan muualla suoritettujen opintojen hyväksilukulomakkeella, johon liitetään kopiot opintosuoritusotteista ja muista dokumenteista sekä opintojaksokuvaukset niistä kursseista, joiden perusteella korvaavuuksia haetaan. Lomake toimitetaan kielikeskukseen joko paperiversiona tai sähköpostitse (kielikeskus.tau@tuni.fi).

Opiskelijan tulee itse merkitä lomakkeeseen kaikki ne kurssit, joista hän hakee korvaavuuksia, ja ottaa valmiiksi kopiot liitteistä, jos kyseessä on paperinen hakemus.

 

Valinnat Tampereen yliopiston kielikeskuksen espanjan, kiinan, ranskan, saksan ja venäjän kielen kursseille 1.1.2017 alkaen


Alla olevaan taulukkoon on tiivistetty valintakriteerit niissä tilanteissa, joissa ilmoittautuneita on enemmän kuin kurssipaikkoja. Kielikeskus kannustaa opiskelijoita ilmoittautumaan kursseille harkitusti ja opiskelemaan valitsemiaan kieliä mahdollisimman pitkälle. Siksi valinnoissa huomioidaan erityisesti
opiskelun alkupuolella eli kandivaiheessa olevat ja samaa kieltä jatkavat sekä ne opiskelijat, jotka valitsevat espanjan, ranskan, saksan tai venäjän kursseja tutkintoonsa kuuluvan vieraan kielen suorituksiksi. Kursseilla on mahdollisesti paikkoja myös muille opiskelijoille, ja kaikkein todennäköisimmin opiskelupaikan voi saada muilla kuin alkeiskursseilla. Saman kielen tutkinto-ohjelman opiskelijoita ei valita kielikeskuksen kursseille.

 

I-kurssi (alkeet, taso A1):
- ensisijaisesti TaY:n kandidaatin tutkinnon opiskelijoille
- valintakriteerinä opintopistemäärä + alla mainitut rajoitukset
- ensisijaisesti vain 1 kielikeskuksen alkeiskurssi yhtä opiskelijaa kohden (suoritusmerkintä toisen kielen alkeiskurssista opintorekisterissä tai ilmoittautuminen useammalle alkeiskurssille samaan aikaan)
- ei koske kiinan tai latinan kielen alkeet suorittaneita tai näiden alkeiskurssille ilmoittautuvia
- enintään puolet ryhmästä (15/30): etusija kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon opiskelijoille, joilta puuttuu toisen pakollisen vieraan kielen suoritus (II-kurssista eteenpäin)
- jos paikkoja jää: 1) muut TaY:n perustutkinto-opiskelijat, joilla ei ole alkeiskursseja suoritettuna 2) ristiinopiskelijat: TTY ja TAMK 3) Normaalikoulun lukion opiskelijat 4) TaY:n jatko-opiskelijat 5) kansainväliset vaihto-opiskelijat

 

Kurssit II-IV (taso A1-A2; kauppatieteiden tutkintokurssit):
- ensisijaisesti TaY:n kandidaatin tutkinnon opiskelijoille
- valintakriteerinä opintopistemäärä + alla mainitut rajoitukset
- enintään puolet ryhmästä (15/30): etusija kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon opiskelijoille, joilta puuttuu toisen pakollisen vieraan kielen suoritus
- etusija opiskelijoille, joilla on samasta kielestä aikaisempia suorituksia opintorekisterissä
- jos paikkoja jää: 1) muut TaY:n perustutkinto-opiskelijat opintopisteiden perusteella 2) ristiinopiskelijat: TTY ja TAMK 3) Normaalikoulun lukion opiskelijat 4) TaY:n jatko-opiskelijat 5) kansainväliset vaihto-opiskelijat


B1- ja B2-tason kurssit (kaikkien alojen 4 ja 2 op:n tutkintokurssit):
- ensisijaisesti TaY:n kandidaatin ja maisterin tutkinnon opiskelijoille
- valintakriteerinä opintopistemäärä + alla mainitut rajoitukset
- etusija opiskelijoille, joilta puuttuu kandidaatin tutkinnon vieraan kielen suoritus tai kauppatieteiden kandidaatin tai maisterin tutkinnon toisen pakollisen vieraan kielen suoritus
- etusija opiskelijoille, joilla on samasta kielestä aikaisempia suorituksia opintorekisterissä
- jos paikkoja jää: kuten kurssit II-IV

 

Valmentavat kurssit:
- ensisijaisesti TaY:n kandidaatin tutkinnon opiskelijoille
- valintakriteerinä opintopistemäärä
- jos paikkoja jää: kuten kurssit II-IV

Luotu
10-05-2019
Päivitetty
29-08-2019