Tulokset (1)

Usein kysyttyä kieli- ja viestintäopinnoista

Sulje käsikirjan sivu
Yliopisto

Kursseille ilmoittautuminen

Keskustakampus ja Kaupin kampus

Kielikeskuksen kursseille ilmoittaudutaan sähköisesti opetustarjonnan kautta ilmoittautumisaikana.

Hervannan kampus

Kielikeskuksen kursseille ilmoittaudutaan POPin kautta.

Valintakriteerit

Keskustakampus

Opettaja valitsee opiskelijat kurssille ilmoittautumisajan päätyttyä. Usein kurssille on enemmän tulijoita kuin paikkoja, jolloin valintakriteerinä käytetään pääsääntöisesti opiskelijan suorittamaa kokonaisopintopistemäärää.

Yksikkö- tai tutkintokohtaiset englannin, ruotsin ja suomen kielen opintojaksot on tarkoitettu ensisijaisesti kyseisen yksikön tai tutkinnon tutkinto-opiskelijoille. Jos ryhmissä on tilaa, muitakin opiskelijoita voidaan hyväksyä ryhmiin. Espanjan, kiinan, ranskan, saksan ja venäjän kielten kurssien valintakriteerit näet täältä. (pdf-tiedosto) Valintakriteerit on esitetty myös alla.

Hervannan kampus

Opiskelijat valitaan kurssille kohderyhmän mukaan ja/tai ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssipaikan jonottaminen

Jos jäät jonoon, voit tulla ensimmäiselle kokoontumiskerralle katsomaan, onko kurssille vapautunut paikkoja. Vapaat paikat täytetään paikalla olevien jonottajien joukosta jonotuslistan mukaisessa järjestyksessä.

Kurssin peruuntuminen tai muu muutos

Ryhmä peruuntuu, jos opiskelijoita ei ole tarpeeksi. Peruuntumisesta ilmoitetaan opetustarjonnassa kurssin tiedoissa. Samassa paikassa ilmoitetaan myös muut kurssin alkamiseen liittyvät muutokset. Lisäksi ko. kurssille ilmoittautuneille tulee sähköinen tieto peruuntumisesta/muutoksesta.

Pakollisten kieliopintojen hyväksiluku

Keskustakampus

Viestintä- ja kieliopintojen korvaavuuksia haetaan muualla suoritettujen opintojen hyväksilukulomakkeella, johon liitetään kopiot opintosuoritusotteista ja muista mahdollisista dokumenteista sekä opintojaksokuvaukset niistä kursseista, joiden perusteella korvaavuuksia haetaan. Lomake toimitetaan kielikeskukseen joko paperiversiona (Pinni B, 5. krs) tai sähköpostitse (kielikeskus.tau@tuni.fi).

Opiskelijan tulee itse merkitä lomakkeeseen kaikki ne kurssit, joista hän hakee korvaavuuksia, ja ottaa valmiiksi kopiot liitteistä, jos kyseessä on paperinen hakemus.

Valinnat Tampereen yliopiston kielikeskuksen espanjan, kiinan, ranskan, saksan ja venäjän kielen kursseille 1.1.2017 alkaen

Alla olevaan taulukkoon on tiivistetty valintakriteerit niissä tilanteissa, joissa ilmoittautuneita on enemmän kuin kurssipaikkoja. Kielikeskus kannustaa opiskelijoita ilmoittautumaan kursseille harkitusti ja opiskelemaan valitsemiaan kieliä mahdollisimman pitkälle. Siksi valinnoissa huomioidaan erityisesti opiskelun alkupuolella eli kandivaiheessa olevat ja samaa kieltä jatkavat sekä ne opiskelijat, jotka valitsevat espanjan, ranskan, saksan tai venäjän kursseja tutkintoonsa kuuluvan vieraan kielen suorituksiksi. Kursseilla on mahdollisesti paikkoja myös muille opiskelijoille, ja kaikkein todennäköisimmin opiskelupaikan voi saada muilla kuin alkeiskursseilla. Saman kielen tutkinto-ohjelman opiskelijoita ei valita kielikeskuksen kursseille.

I-kurssi (alkeet, taso A1):
- ensisijaisesti Tampereen yliopiston kandidaatin tutkinnon opiskelijoille
- valintakriteerinä opintopistemäärä + alla mainitut rajoitukset
- ensisijaisesti vain 1 kielikeskuksen alkeiskurssi yhtä opiskelijaa kohden (suoritusmerkintä toisen kielen alkeiskurssista opintorekisterissä tai ilmoittautuminen useammalle alkeiskurssille samaan aikaan)
- ei koske kiinan tai latinan kielen alkeet suorittaneita tai näiden alkeiskurssille ilmoittautuvia
- enintään puolet ryhmästä (15/30): etusija kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon opiskelijoille, joilta puuttuu toisen pakollisen vieraan kielen suoritus (II-kurssista eteenpäin)
- jos paikkoja jää: 1) muut Tampereen yliopiston perustutkinto-opiskelijat, joilla ei ole alkeiskursseja suoritettuna 2) ristiinopiskelijat: Hervannan kampus ja TAMK 3) Normaalikoulun lukion opiskelijat 4) Tampereen yliopiston jatko-opiskelijat 5) kansainväliset vaihto-opiskelijat

Kurssit II-IV (taso A1-A2; kauppatieteiden tutkintokurssit):
- ensisijaisesti Tampereen yliopiston kandidaatin tutkinnon opiskelijoille
- valintakriteerinä opintopistemäärä + alla mainitut rajoitukset
- enintään puolet ryhmästä (15/30): etusija kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon opiskelijoille, joilta puuttuu toisen pakollisen vieraan kielen suoritus
- etusija opiskelijoille, joilla on samasta kielestä aikaisempia suorituksia opintorekisterissä
- jos paikkoja jää: 1) muut Tampereen yliopiston perustutkinto-opiskelijat opintopisteiden perusteella 2) ristiinopiskelijat: Hervannan kampuksen opiskelijat ja TAMK 3) Normaalikoulun lukion opiskelijat 4) Tampereen yliopiston jatko-opiskelijat 5) kansainväliset vaihto-opiskelijat

B1- ja B2-tason kurssit (kaikkien alojen 4 ja 2 op:n tutkintokurssit):
- ensisijaisesti Tampereen yliopiston kandidaatin ja maisterin tutkinnon opiskelijoille
- valintakriteerinä opintopistemäärä + alla mainitut rajoitukset
- etusija opiskelijoille, joilta puuttuu kandidaatin tutkinnon vieraan kielen suoritus tai kauppatieteiden kandidaatin tai maisterin tutkinnon toisen pakollisen vieraan kielen suoritus
- etusija opiskelijoille, joilla on samasta kielestä aikaisempia suorituksia opintorekisterissä
- jos paikkoja jää: kuten kurssit II-IV

Valmentavat kurssit:
- ensisijaisesti Tampereen yliopiston kandidaatin tutkinnon opiskelijoille
- valintakriteerinä opintopistemäärä
- jos paikkoja jää: kuten kurssit II-IV

Luotu
10-05-2019
Päivitetty
07-05-2020