Hyppää pääsisältöön

Ympäristöbiotekniikan dosentt Aino-Maija Lakaniemi

Julkaistu 12.11.2019
,
päivitetty 23.3.2021
Tampereen korkeakouluyhteisö
Kannata meitä -kasvo Aino-Maija Lakaniemi
Tekniikan tohtori Aino-Maija Lakaniemi on Tampereen yliopiston ympäristöbiotekniikan dosentti. Aino-Maija on aikanaan opiskellut diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisessä yliopistossa, missä hän on myös väitellyt tohtoriksi mikrolevien kasvattamisesta ja hyödyntämisestä energiantuotannossa. Aino-Maijan erikoisalaa ovat biotekniset prosessit, joissa hyödynnetään luonnosta löytyviä mikro-organismeja esimerkiksi hiilen, ravinteiden ja metallien talteenotossa tai energian tuotannossa.

- Tällä hetkellä avustan parin bio- ja kiertotalouden tutkimusryhmän väitöstyön ohjauksessa ja autan tutkimusryhmän tutkijoita viimeistelemään artikkeleita alamme tieteellisiin julkaisuihin, kertoo Aino-Maija dosentin tehtävistään.

Biotekniikan tutkijana ja asiantuntijana Aino-Maija haluaa ymmärtää syvällisesti, että miten erilaiset prosessit toimivat ja miten niitä voidaan hyödyntää erilaisissa olosuhteissa.

- Kyseenalaistaminen ja kriittinen ajattelu ovat tutkimus- ja innovaatiotoiminnan lähtökohtia. Tarvitsemme paljon perustutkimusta ja syvällistä ymmärrystä eri ilmiöistä. Perustutkimus luo pohjan uusille innovaatioille ja käytännön sovelluksille, ilman perustutkimuksen luomaa tietoa ja ymmärrystä ei voida keksiä uuttakaan, Aino-Maija korostaa.

-  Yliopistonvuosien jälkeen työskentelen nyt Nesteellä ja olen mukana kehittämässä kestäviä ja globaalisti skaalautuvia raaka-aine- ja teknologiaratkaisuja liikennepolttoaineisiin sekä kemikaalien ja polymeerien tuotantoon.

Tavoitteena on vähentää raakaöljyn käyttöä ja hillitä ilmastonmuutosta. Monet kehitteillä olevat menetelmät pohjautuvat toistaiseksi vaikeasti hyödynnettäviin raaka-ainelähteisiin, joita ovat esimerkiksi maa- ja metsätalouden tähteet, yhdyskuntajäte, levät, jätemuovit sekä hiilidioksidi. 

- Haluan olla mukana kehittämissä uusia kiertotalousratkaisuja, ja näin myös omalta pieneltä osaltani vaikuttaa siihen, että maapallon luonnonvarat riittävät myös tuleville sukupolville, Aino-Maija kertoo.

Kannata meitä -teema nostaa esiin monialaisuutemme sekä laajat yhteistyöverkostomme

Varainhankintaa tehdään Tampereen yliopistossa tänä syksynä Kannata meitä -teemalla. Lahjoitukset mahdollistavat uusien tutkimusavausten tekemisen sekä antavat pitkäjänteistä tukea koulutukselle. Teema nostaa valokeilaan tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan kärkialat ja tutkijat. Monialaisuuden lisäksi vahvuuksiamme ovat laajat yhteistyöverkostot ja tahtotilamme rakentaa kestävää maailmaa yhdessä ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Lahjoita yliopistolle -sivuille