Hyppää pääsisältöön

Virpi Ekholm: "KiRa JOKOssa itseäni kiinnosti yleisempi johtamisen näkökulma ja omien johtamistaitojen kehittäminen"

Julkaistu 28.5.2020
,
päivitetty 3.10.2023
Tampereen yliopisto
Virpi Ekholm KiRa JOKO -johtamiskoulutuksen osallistuja
Suoritin Kiinkon järjestämän Kiinteistöliiketoiminnan johtaminen -koulutuksen (PGP) vuosina 2016-2017. Tuolloin kurssin jälkeen markkinoitiin täydentäväksi johtamiskoulutukseksi suunnitteilla ollutta Kiinkon ja Tampereen yliopiston yhteistyössä järjestämää JOKO-koulutusta. PGP-koulutuksessa paneuduttiin kiinteistöliiketoiminnan erityiskysymyksiin sekä liiketoiminnan kehittämiseen toimialan erityispiirteiden kautta.

Kiinteistö- ja rakennusalan johtamiskoulutusohjelmassa eli KiRa JOKOssa itseäni kiinnosti yleisempi johtamisen näkökulma ja omien johtamistaitojen kehittäminen. Erityisesti minua koulutuksessa kiinnostivat henkilöstöjohtamisen, verkostojohtamisen sekä tiedolla johtamisen tematiikat. Kun vielä koulutuksen toisena järjestäjäosapuolena oli Tampereen yliopisto, pidin kokonaisuutta itselleni sopivana ja kiinteistöliiketoiminnan johtamisopintoja täydentävänä kompaktina kokonaisuutena. Oma työtilanteeni mahdollisti koulutusohjelmaan osallistumisen vuosina 2019 -2020. Suurien koulutuskokonaisuuksien välillä on mielestäni hyvä pitää pieni tauko, jotta opiskelu työn ohella ei käy liian raskaaksi. Samalla säilyy ilo ja halu oppia taas uutta asiaa sekä saada vanhoihin, jo opittuihin asioihin uutta näkökulmaa.

Omassa KiRa JOKO -ryhmässäni oli osallistujia laajasti eri kiinteistö- ja rakennusalan osa-alueilta, mikä teki koulutukseen sisältyneistä ryhmätöistä ja oppimistilanteista mielenkiintoisia ja oman ammatillisen kehittymiseni kannalta tarpeelliselta. Jatkuva opiskelu työn ohessa on osa omaa oppimispolkuani ja keino pysyä ajan tasalla muuttuvassa toimintaympäristössä. Ryhmässämme oli sekä itseäni kokeneempia että alalla varsin nuoria osaajia, joten lähiopetusjaksojen keskustelut olivat mielenkiintoisia ja mukavaa verkostoitumista edistäviä.

Suosittelin lämpimästi KiRa JOKO -koulutusta joko ensisijaisena tai kuten minulla, PGP-opintoja täydentävänä opintokokonaisuutena. Omaan työhöni se toi mukavasti uutta ajattelua ja johtamisen viimeisimpiä oppeja, jotka edistävät osaamisen kehittämistä nykyisessä kiinteistöjohtajan työssäni.


Lue myös Virpin alumnitarina

Tutustu KiRa JOKO -johtamiskoulutukseen!