Hyppää pääsisältöön

Fyysinen saavutettavuus TAMKissa

TAMKissa kaikkea tilasuunnittelua ja rakentamista ohjaavat voimassa olevat lait ja asetukset. Fyysistä saavutettavuutta kampuksilla on parannettu muun muassa erinäisten muutostöiden ja -hankkeiden yhteydessä, esteettömyyskartoituksien avulla ja ottamalla huomioon erilaiset käyttäjäryhmät niin tila- kuin kalustesuunnittelussa.

Fyysistä saavutettavuutta edistävien toimenpiteiden etenemistä seurataan ja ne otetaan huomioon niin vuosi- kuin hanke- ja remonttisuunnittelussa. Samalla seurataan asetettujen tavoitteiden toteutumista ja tehdään jatkokehitysehdotuksia budjetointia ja toteutusta varten. Vuokrakiinteistöjen fyysisestä saavutettavuudesta vastaa vuokranantaja.

TAMKin pääkampuksella Kuntokatu 3:ssa on eri aikakausina rakennettuja kiinteistönosia, joiden varustelutaso vaihtelee. Pääkampus on esteettömästi saavutettava, ja pääkulkureittien esteettömyys on varmistettu luiskilla, hisseillä sekä automaattiovilla. Kiinteistöjen infopisteistä saa lisätietoa tilojen esteettömyydestä ja varustelusta. Infopisteet sijaitsevat Kuntokadun ja Teiskontien puoleisissa auloissa, esteettömien pääsisäänkäyntien läheisyydessä. Kulku yleisopetustiloihin on pääsääntöisesti esteetöntä.

Kampuskehitystyössä on huomioitu eri käyttäjäryhmät ja tilasuunnittelua ja -kehittämistä tehdään yhdessä käyttäjien kanssa. TAMKissa on käytössä saavutettava tenttitila, jossa voi tehdä sekä sähköisiä että paperitenttejä.

TAMKilla on suoritettu induktiosilmukoiden kuntokartoitus (QLU-katselmointiraportti 2021), jossa on selvitetty nykyisten induktiosilmukoiden toimivuutta sekä lisäystarvetta. Lisäksi tiloista on teetetty fyysiset kuuluvuuskartat, jotka löytyvät kuulokuvat.fi-palvelusta.

Kaikkien TAMK

Tutustu saavutettavuuteen TAMKin toiminnan eri osa-alueilla sekä kehittämissuunnitelmiin.