Hyppää pääsisältöön

Saavutettavuus TAMKissa

Saavutettavuus on osa arkisia valintoja ja toiminnan ratkaisuja. Tavoitteenamme on, että TAMKin toiminta on saavutettavaa, opiskelijoita ja henkilöstöä osallistavaa sekä häirinnästä ja rasismista vapaata. Kehitämme saavutettavuutta jatkuvasti yhteistyössä henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa kaikessa TAMKin toiminnassa.

Mitä saavutettavuus on?

Saavutettavassa korkeakoulussa korkeakoulun tilat, sähköiset järjestelmät, oppimisympäristöt, opetusmenetelmät ja asenneilmapiiri mahdollistavat henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan monenlaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa elävien opiskelijoiden ja henkilökuntaan kuuluvien osallisuuden ja yhdenvertaisuuden.

Yksilöllisillä tarpeilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi terveydentilasta, iästä tai kieli- tai kulttuuritaustasta johtuvia tarpeita. Saavutettavuuden eri tasot ovat päällekkäisiä ja yhteydessä toisiinsa. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo kytkeytyvät läheisesti saavutettavuuteen.

Kaikkien TAMK

Saavutettavuus TAMKissa tänään

Näin kehitämme saavutettavuutta

Tutustu saavutettavuussuunnitelmaan ja keskeisiin kehittämiskohteisiin, jotka toteutamme vuosina 2023 ja 2024.

Kaikkien TAMK - saavutettavuussuunnitelma 2022

Kehittämiskohteet ja -toimenpiteet vuosille 2023–2024