TAMKin organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulun organisaation muodostavat seitsemän osaamisyksikköä ja neljä muuta toimintayksikköä. Operatiivista toimintaa johtaa viisihenkinen johtoryhmä. Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n pääomistaja on Tampereen korkeakoulusäätiö.

Omistajat ja hallinto

Tutustu TAMKin omistajiin, hallitukseen ja johtoryhmään > TAMKin hallinto

Johtoryhmän vastuualueet

 • Rehtori Tapio Kujala
   
 • Vararehtori Päivi Karttunen: Koulutuksen ja oppimisen palvelut
  Liikuntapalvelut, Opintopalvelut, Kansainväliset palvelut, Opiskelijarekrytointi, Oppimisen ja hyvinvoinnin palvelut, Koulutuksen kehittämispalvelut, Koulutuksen tukipalvelut, Kirjasto
   
 • Vararehtori Kirsi Viskari: TAMK Plus

  Maakuntakorkeakoulu, Painopistealueet, TKI-palvelut, Jatkuva oppimisen palvelut, HUBS

 • Varatoimitusjohtaja Mikko Naukkarinen: Liiketoimintapalvelut
  Laadunhallinta ja toiminnanohjaus, Tietohallinto, Talous-, projekti- ja hankintapalvelut, Tila- ja kiinteistöpalvelut

 • Henkilöstöjohtaja Merja Jortikka: Henkilöstö- ja viestintäpalvelut
  Hallintopalvelut, Henkilöstöpalvelut, Matkapalvelut, Turvallisuus, Viestintäpalvelut

Osaamisyksiköt

TAMKin ydintoiminta on organisoitunut seitsemään osaamisyksikköön: Hyvinvointi ja terveysteknologia, Liiketoiminta, Media, musiikki ja taide, Pedagogiset ratkaisut, Rakennettu ympäristö ja biotalous, Teollisuusteknologia, Terveys. Yksiköt toimivat rehtorin alaisuudessa.
> Tutustu osaamisyksiköihin

Maakuntakorkeakoulutoiminta

Pirkanmaan maakuntakorkeakoulu on maakunnallista toimintaamme. Toiminta painottuu aikuiskoulutukseen ja työelämäpalveluihin. Seudulliset korkeakouluasiamiehemme Ikaalisissa, Mänttä-Vilppulassa, Virroilla ja Ruovedellä sekä Sastamalassa toimivat TAMKin paikallisina edustajina. Heidän tehtävänään on koulutuksen, TKI-toiminnan ja aluevaikutuksen edistäminen.

Neuvottelukunnat

Koulutustemme kehittämistä tukee 25 eri alojen neuvottelukuntaa. Niiden tarkoitus on ylläpitää ammattikorkeakoulun ja työelämän jatkuvaa vuorovaikutusta. Jokaiseen neuvottelukuntaan kutsutaan työelämän edustajia, lisäksi mukana ovat opiskelijakunnan edustajat sekä koulutuksen vastuuhenkilöt. Neuvottelukunnilla on tärkeä rooli työvoiman ja koulutuksen tarpeen ennakoinnissa, opetussuunnitelmien kehittämisessä ja koulutuksen laadun seurannassa.