TAMKin organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulun organisaation muodostavat kuusi toimintayksikköä. Operatiivista toimintaa johtaa johtoryhmä. Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n pääomistaja on Tampereen korkeakoulusäätiö.

Omistajat ja hallinto

Tutustu TAMKin omistajiin, hallitukseen ja johtoryhmään > TAMKin hallinto

Toimintayksiköt

 • Rehtori Tapio Kujala
   
 • Vararehtori Päivi Karttunen: Koulutuksen ja oppimisen palvelut
  Osaamisyksiköt, Koulutuksen kehittämispalvelut, Koulutuksen tukipalvelut, Opintopalvelut, Opiskelijarekrytointi, Oppimisen ja hyvinvoinnin palvelut
   
 • Vararehtori Kirsi Viskari: Ulkoinen rahoitus ja kansainvälisyys

  Liiketoiminta ja kansainvälisyys, Maakuntakorkeakoulu, TKI-toiminta, HUBS, Uudistava oppiminen ja yhteistyö, Ulkoinen rahoitus

 • Palvelujohtaja Mikko Naukkarinen: Yhteisöpalvelut
  Laadunhallinta ja toiminnanohjaus, Liikuntapalvelut, Tietohallinto, Tila- ja kiinteistöpalvelut, Kirjasto, Matkapalvelut

 • Henkilöstöjohtaja Merja Jortikka: Henkilöstöpalvelut
  Asianhallinta ja johdon tuki, Henkilöstön kehittäminen, Työsuhdeasiat, Työsuojelu- ja turvallisuus

 • Viestintäpäällikkö Piritta Palokangas: Viestintä- ja markkinointipalvelut

 • Talouspäällikkö Merja Saarinen: Talous-, projekti- ja hankintapalvelut

Osaamisyksiköt

TAMKin ydintoiminta on organisoitunut viiteen osaamisyksikköön: Liiketalous ja media, Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri, Rakennettu ympäristö ja biotalous, Sosiaali- ja terveysala ja Teollisuusteknologia. Yksiköt toimivat vararehtori Päivi Karttusen alaisuudessa.

 • Liiketalous ja media, johtaja Niina Jallinoja 
 • Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri, johtaja Hanna Ilola 
 • Rakennettu ympäristö ja biotalous, johtaja Jouko Lähteenmäki
 • Sosiaali- ja terveysala, johtaja Susanna Seitsamo
 • Teollisuusteknologia, johtaja Hannu Kivilinna

> Tutustu osaamisyksiköihin

Johtoryhmä

TAMKin johtoryhmän muodostavat rehtori ja yksiköiden johtajat.

 • Rehtori Tapio Kujala
 • Vararehtori Päivi Karttunen
 • Vararehtori Kirsi Viskari
 • Palvelujohtaja Mikko Naukkarinen
 • Henkilöstöjohtaja Merja Jortikka
 • Talouspäällikkö Merja Saarinen, pysyvä asiantuntijajäsen
 • Johtaja Niina Jallinoja
 • Johtaja Hanna Ilola
 • Johtaja Jouko Lähteenmäki
 • Johtaja Susanna Seitsamo
 • Johtaja Hannu Kivilinna
 • Johtaja Carita Prokki, Liiketoiminta ja kansainvälisyys
 • Sihteeri Laura Tuominen

Maakuntakorkeakoulutoiminta

Maakuntakorkeakoulutoiminta on sopimuspohjainen yhteistyömalli, jonka puitteissa tehdään sekä koulutuksen, TKI-toiminnan että maksullisten palveluiden yhteistyötä alueellisten tarpeiden pohjalta.

TAMK toimii Pirkanmaan alueella maakuntakorkeakoulutoiminnan kautta. Toiminta-alueet ovat Virrat-Ruovesi, Ikaalinen-Parkano-Hämeenkyrö-Kihniö, Mänttä-Vilppula sekä Sastamala, yhtenäisen yhteistyösopimuksen pohjalta. Näillä paikkakunnilla järjestetään sekä tutkintoon johtavaa että jatkuvaa oppimista tuottavaa koulutusta alueen osaamistarpeiden pohjalta. Koulutusta toteutetaan monimuotoisesti ja osaamistarvelähtöisesti. Lisäksi alueiden elinkeinoelämän kanssa tehdään monipuolista yhteistyötä.

Maakuntakorkeakoulutoimintaa toteutetaan tiimimäisellä toimintamallilla, jossa monialainen osaaminen saadaan hyödynnettyä tehokkaasti. Lisäksi kullekin yhteistyökumppanille/alueelle on nimetty ensisijainen yhteyshenkilö maakuntakorkeakoulutiimistä.

Maakuntakorkeakoulutiimi:

 • Ari-Pekka Anttila, puh. 050 064 4267, ari-pekka.anttila [at] tuni.fi, kokonaisvastuu maakuntakorkeakoulutoiminnasta
 • Erkki Kiviniemi, puh. 040 631 4080, erkki.kiviniemi [at] tuni.fi, yhteyshenkilö Sastamalaan
 • Timo Rainio, puh. 0500 736 605, timo.rainio [at] tuni.fi, yhteyshenkilö Ikaalisiin, Parkanoon, Hämeenkyröön ja Kihniöön
 • Jussi Savolainen, puh. 040 661 2126, jussi.savolainen [at] tuni.fi, yhteyshenkilö Mänttä-Vilppulaan
 • Tarja Tittonen, puh, 050 500 4545, tarja.tittonen [at] tuni.fi, yhteyshenkilö Virroille ja Ruovedelle

Neuvottelukunnat

Koulutustemme kehittämistä tukee 25 eri alojen neuvottelukuntaa. Niiden tarkoitus on ylläpitää ammattikorkeakoulun ja työelämän jatkuvaa vuorovaikutusta. Jokaiseen neuvottelukuntaan kutsutaan työelämän edustajia, lisäksi mukana ovat opiskelijakunnan edustajat sekä koulutuksen vastuuhenkilöt. Neuvottelukunnilla on tärkeä rooli työvoiman ja koulutuksen tarpeen ennakoinnissa, opetussuunnitelmien kehittämisessä ja koulutuksen laadun seurannassa.