Avaintietoa TAMKista

Monialaisuus ja monimuotoisuus ovat ominaispiirteitämme. Koulutuksessa ja kehittämishankkeissa yhdistelemme eri alojen osaamisia luovasti ja rohkeasti. Tampereen ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ammattikorkeakouluista.

Lain mukaan ammattikorkeakoulun päätehtävä on tarjota korkeakouluopetusta työelämän ammatillisiin asiantuntijatehtäviin. Lisäksi ammattikorkeakoulun pitää harjoittaa aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus‐ ja kehitystyötä sekä taiteellista toimintaa.

TAMK keskittyy toiminnoissaan hyvinvoinnin ja terveyden, talouden ja tuotannon sekä oppimisen ja luovuuden edistämiseen.

TAMK numeroina

 • opiskelijoita yli 13 000
 • tutkinto-opiskelijoita noin 10 000
 • koulutusvastuu 9 koulutusalalla
 • 17 AMK-tutkintonimikettä
 • 15 ylempää AMK-tutkintonimikettä
 • yli 40 tutkinto-ohjelmaa, näistä 9 englanninkielisiä
 • lähes 2000 suoritettua tutkintoa vuodessa
 • 360 partnerikorkeakoulua 50 maassa
 • päätoimista henkilöstöä noin 700 (htv)
 • liikevaihto noin 65 miljoonaa euroa
   

TAMKin strategia

Visiomme kohti vuotta 2020

TAMK - Parasta ammatillista korkeakoulutusta Suomesta maailmalle
TAMK - The best professional higher education that Finland offers to the world

Toiminta-ajatus

Teemme työtä opiskelijoiden ja työelämän parhaaksi.

 • Työelämäkorkeakouluna varmistamme opiskelijoillemme parhaat oppimismahdollisuudet ja osallistumme alueen työelämää kehittävään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

Arvot

 • yhteisöllisyys
 • yksilön ja erilaisuuden kunnioittaminen
 • kestävä kehitys
 • osaamisen ja yrittämisen arvostaminen.

Kriittiset menestystekijät

Kriittiset menestystekijät

 • Tulevaisuuden osaaminen ja elinikäisen oppimisen varmistaminen
 • Aktiivinen rahoituspohjan vahvistaminen
 • Menestyvät painoalat osaamisen keihäänkärkinä
 • Kansainvälisyys toimintaan sisäänrakennettuna.

Osaamisen kärjet nousevat valitsemiltamme viideltä painoalalta, joilla on tiivis yhteistyö alan työelämän kanssa:

 • Energiatehokas ja terveellinen rakennettu ympäristö
 • Kehittyvä pedagoginen osaaminen
 • Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudet toimintamallit
 • Yrittäjyys ja uusi liiketoiminta
 • Älykkäät koneet ja laitteet.

Profiili

TAMK profiloituu monialaisena ja kansainvälisenä ammattikorkeakouluna, joka keskittyy toiminnoissaan terveyden ja hyvinvoinnin, talouden ja tekniikan sekä oppimisen ja luovuuden edistämiseen.

TAMKin strategia kokonaisuudessaan 2016 (pdf)

TAMKin historia

Lähihistoria lyhyesti

 • 1.1.2010 TAMK ja PIRAMK fuusioituvat Tampereen ammattikorkeakouluksi, josta tulee Suomen toiseksi suurin monialainen ammattikorkeakoulu
 • 1.1.2014 uusi toimilupa Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy:lle, joka ylläpitää Tampereen ammattikorkeakoulua
 • 1.1.2015 toimilupa Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:lle
 • 28.2.2018 Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n pääomistajuus (87 %) siirtyy Tampereen kaupungilta Tampereen korkeakoulusäätiölle
 • 1.1.2019 Tampereen ammattikorkeakoulusta tulee osa Tampereen korkeakouluyhteisöä

Taustaoppilaitosten historia

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) sai väliaikaisen toimiluvan 1992 ja vakinaisen toimiluvan 1996.

Pohjana olleet oppilaitokset

 • 1908 Tampereen kauppaopisto > Tampereen kauppaoppilaitos
 • 1912 Teknillinen opisto (Suomen ensimmäinen ) > Tampereen teknillinen oppilaitos
 • 1937 Kurun metsäoppilaitos (nyk. osa Tampereen seudun ammattiopisto Tredua)
 • 1991 Tampereen taiteen ja viestinnän oppilaitos (TTVO)

Pirkanmaan ammattikorkeakoulu (PIRAMK) sai väliaikaisen toimiluvan 1997 ja vakinaisen toimiluvan 2000.

Pohjana olleet oppilaitokset

 • 1891 Tampereen talouskoulu > Tampereen kotitalousoppilaitos
 • 1904 Ahlmanin maamies- ja emäntäkoulu > Ahlmanin maatalous- ja kotitalousoppilaitos
 • 1931 Tampereen musiikkiopisto > Tampereen konservatorio
 • 1956 Tampereen sairaanhoitokoulu > Tampereen terveydenhuolto-oppilaitos
 • 1962 Ikaalisten kauppaopisto > Ikaalisten kauppaoppilaitos
 • 1965 Tampereen kodinhoitajaopisto > Tampereen sosiaalialan oppilaitos

TAMKin vuosikatsaukset

Kerromme TAMKin toiminnasta ja tuloksista vuosikatsauksissa, jotka toimitetaan sekä suomeksi että englanniksi.  

Annual Reviews