Kokemuksia

Lastentautiopin professori Per Ashorn

varainhankinta_perashorn

Per Ashorn on lääketieteen tohtori ja lastentautiopin professori. Hän jakaa aikansa tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen välillä, työskennellen sekä Tampereen yliopiston lastentautien professorina että TAYS lasten ja nuorten sairaalan sivutoimisena ylilääkärinä.

Mitä tiedeyhteisö merkitsee Perille?

- Kollegoita ja ystävyyttä. Olen ollut mukana tieteen tekemisessä lähes 40 vuotta ja siinä ajassa on ehtinyt kehittyä monia syviä ystävyyssuhteita – niin Tampereella, Suomessa kuin muuallakin. Ja lisää syntyy koko ajan – se on yksi tämän ammatin hyvistä puolista.

Tulevaisuus

- Omat tutkimukseni koskevat terveyden edistämistä erityisesti köyhien maiden lapsille, mutta tehtäväni on myös edistää kaikkea muuta Tampereella tehtävää lastentautien alan tutkimusta. Lisäksi opetan lääketieteen opiskelijoita, ohjaan lääkärien erikoistumiskoulutusta lastenlääkäreiksi ja olen mukana miettimässä TAYS lasten- ja nuorten sairaalan palveluita ja toimintaa. Oman aikansa vie myös Suomen lastenlääkäriyhdistys, jonka hallituksen puheenjohtajana toimin tällä hetkellä.

Henkilöprofiili tuni.fi-sivulla

Lahjoita yliopistolle -sivuille