Hyppää pääsisältöön
miesopettaja taululla

Opetusosaamisen arviointi

Miksi opetusosaamista arvioidaan?

Opetusosaamisen arvioinnilla toteutetaan Tampereen korkeakouluyhteisön koulutus- ja tutkimusstrategioiden tavoitteita korkeakouluyhteisön pedagogisesta uudistumisesta, opetuksen ja tutkimuksen tiiviistä yhteydestä sekä opettajuuden arvostuksesta ja tukemisesta. Opetusosaamisen arvioinnin tehtävänä on tuottaa hyvä ja perusteltu kuva hakijoiden opetusosaamisesta sekä motivaatiosta kehittyä opettajana.

Arviointitavoista

Opetusosaamista voidaan arvioida esimerkiksi opetusportfoliolla, arvioitavalla opetusnäytöllä, näyteluennolla, haastattelulla tai edellä mainittujen yhdistelmällä.

Opetusosaamisen arvioimiseksi laadittavassa opetusportfoliossa hakijat esittävät osaamistaan seuraavilla osa-alueilla:

  1. Opetusajattelu (opetusfilosofia): käsitys oppisesta ja sen tukemisesta opetuksella
  2. Pedagogiset valmiudet: pedagoginen koulutus, pedagoginen tutkimus, hyvästä opetuksesta saadut palkinnot ja huomionosoitukset sekä muut meriitit
  3. Opetus- ja ohjauskokemus: opetetut kurssit, ohjatut opinnäytteet, toiminta opettajatuutorina, erilaisten opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen hyödyntäminen, opiskelijoiden oppimista ja osaamista edistävät opetus- ja ohjauskäytänteet
  4. Opetus- ja ohjausosaamisen kehittäminen: oppimateriaalin kehittäminen ja hyödyntäminen, oppimisympäristöjen kehittäminen, opiskelijapalautteiden hyödyntäminen, tutkimuksen hyödyntäminen opetuksessa
  5. Yhteisöllinen opetuksen kehittämistyö: yhteistyö opettajien, opiskelijoiden ja työelämän kanssa, tieteidenvälinen yhteistyö, opetussuunnitelmatyö, kansainvälisyys, pedagoginen johtajuus
  6. Muut opetukselliset ansiot
  7. Aiemmat arviot opetusosaamisesta

 

Haastattelun tarkoituksena on selventää ja varmistaa muissa hakemusasiakirjoissa esitettyjä seikkoja kuten opetusajattelun toteutumista käytännön toiminnassa sekä kartoittaa hakijoiden kiinnostusta opetuksen kehittämiseen ja kyvystä toimia aktiivisena yhteisöllisten toimintatapojen kehittäjänä.

 

Tampereen yliopisto työnantajana