Hyppää pääsisältöön
miesopettaja taululla

Opetusosaamisen arviointi

Miksi opetusosaamista arvioidaan?

Opetusosaamisen arvioinnin tehtävänä on tuottaa hyvä ja perusteltu kuva hakijoiden opetusosaamisesta sekä motivaatiosta kehittyä opettajana. Opetusnäyttöä antamaan valituilla hakijoilla on mahdollisuus saada palautekooste opettajana kehittymisensä tueksi rekrytointiin osallistuneelta opetusosaamisen arviointipoolilta. Palautteen tarkoitus on tukea hakijoiden opetusosaamisen kehittymistä.

Miten arvioidaan?

Opetusosaamista voidaan arvioida esimerkiksi opetusportfoliolla, opetusnäytöllä ja haastattelulla.

Opetusosaamisen arvioimiseksi laadittavassa opetusportfoliossa hakijat esittävät osaamistaan seuraavilla osa-alueilla:

  1. Opetusajattelu (opetusfilosofia): käsitys oppisesta ja sen tukemisesta opetuksella
  2. Pedagogiset valmiudet: pedagoginen koulutus, pedagoginen tutkimus, hyvästä opetuksesta saadut palkinnot ja huomionosoitukset sekä muut meriitit
  3. Opetus- ja ohjauskokemus: opetetut kurssit, ohjatut opinnäytteet, toiminta opettajatuutorina, erilaisten opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen hyödyntäminen, opiskelijoiden oppimista ja osaamista edistävät opetus- ja ohjauskäytänteet
  4. Opetus- ja ohjausosaamisen kehittäminen: oppimateriaalin kehittäminen ja hyödyntäminen, oppimisympäristöjen kehittäminen, opiskelijapalautteiden hyödyntäminen, tutkimuksen hyödyntäminen opetuksessa
  5. Yhteisöllinen opetuksen kehittämistyö: yhteistyö opettajien, opiskelijoiden ja työelämän kanssa, tieteidenvälinen yhteistyö, opetussuunnitelmatyö, kansainvälisyys, pedagoginen johtajuus
  6. Muut opetukselliset ansiot
  7. Aiemmat arviot opetusosaamisesta

Rekrytoitaessa tenure track -urapolun vaiheeseen 1 (Assistant Professor, tenure track -tutkija) hakijoiden opetusosaaminen voidaan arvioida pelkän opetusportfolion perusteella.

Opetusnäytön tarkoituksena on todentaa opetusportfoliossa esitettyjä kompetensseja ja antaa arvioijille käsitys opettajan toiminnasta vuorovaikutteisessa tilanteessa. Näyttö annetaan mahdollisuuksien mukaan aidossa opetustilanteessa tai erikseen järjestettävänä opetusnäyttönä.

Haastattelun tarkoituksena on selventää ja varmistaa muissa hakemusasiakirjoissa esitettyjä seikkoja kuten opetusajattelun toteutumista käytännön toiminnassa sekä kartoittaa hakijoiden kiinnostusta opetuksen kehittämiseen ja kyvystä toimia aktiivisena yhteisöllisten toimintatapojen kehittäjänä.

Arvioinnin tukena asiantuntijapooli

Opetusosaamisen asiantuntijoista koostettu asiantuntijapooli toimii opetusosaamisen arvioinnin tukena opetustehtäviin rekrytoitaessa sekä tenure track -etenemisarvioinneissa. Pooli koostuu pedagogisesti ansioituneista professoreista ja muusta opetushenkilöstöstä sekä opiskelijajäsenistä. Arviointipoolista kutsutaan jäseniä opetusosaamisen arviointiin.

Opetusosaamisen arviointi Tampereen yliopistossa, rehtorin päätös 2.9.2019 (PDF)Tutustu opetusosaamisen arviointikriteereihin, taulukko (PDF)Näin laadit opetusportfolion (PDF)Tampereen yliopisto työnantajana