Hyppää pääsisältöön

Kirsi Heikkilä-Tammi: Uusien ratkaisujen löytäminen kaipaa näkemystä ja tietoa

Julkaistu 9.3.2022
,
päivitetty 11.3.2022
Tampereen yliopisto
Kuvituskuva.
Työhyvinvointi muuttuvassa työelämässä vaatii jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Työhyvinvointiin liittyvät toiminnat ovat paljolti olleet henkilöstöhallinnon ja esihenkilöiden vastuulla. Olisiko tarpeen, että laajemminkin kirkastettaisiin ajatuksia työhyvinvoinnin johtamisen ajankohtaisista kysymyksistä? Pitkään on puhuttu siitä, että työhyvinvoinnin tulisi olla osa strategista johtamista.

Osaaja- ja työvoimapula sekä henkilöstön pysyvyys ovat tällä hetkellä iso haaste monenlaisessa asiantuntijatyössä, mikä vaatii työnantajia uudella tavalla panostamaan työhyvinvointiin ja hyvien työolojen luomiseen. Näkemykselliset organisaatiot ovat vahvistaneet kokonaisvaltaista menestystään kiinnittämällä huomiota erilaisiin työhyvinvoinnin haasteisiin jo ennakoivasti sekä uudenlaisen organisoitumisen kautta.

Haasteisiin tarvitaan pikaisesti ratkaisuja

Viime aikoina on puhuttu työntekijöiden suuresta kuormittumisesta korona-aikana ja toisaalta työntekijöiden halusta vaihtaa työpaikkaa. Kumpikin haaste vaatii pikaisia ratkaisuja. Työmäärä ja kohdatut ongelmat ovat terveydenhuollossa olleet erityisen suuria. Samoin kouluissa tapahtuneet nopeat muutokset ovat kuormittaneet opettajia. Pako aloilta on noussut esiin pandemian jälkimaininkina. Toisaalta suuri osa asiantuntijatyöstä siirtyi etätyöksi ja tämä vapaus lisäsi halukkuutta miettiä omaa työelämää aivan uudella tavalla.

Pidemmällä aikavälillä näyttää siltä, että monien työtä tulee johtamaan algoritmit. Alustatalous on jo pitkään tehnyt tuloaan. Mitä se merkitsee työn organisoinnille. Näkymät työn tekemiselle alustojen kautta ovat hyvin erilaiset erilaisissa ammateissa. Asiantuntijoille tämä vaihtoehto saattaa näyttäytyä houkuttelevana yritystoiminnan muotona.

Oppia hyvinvoinnista huolehtimiseen

Tilastot näyttävät vahvasti mielenterveyden ongelmien lisääntymistä. Huolestuttavaa tämä on erityisesti nuorten keskuudessa. Erilaisia keinoja tarvitaan akuutteihin tilanteisiin sekä uudenlaista oppia omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Miten toimia järkevästi älylaitteiden kanssa? Kuinka oppia palautumaan riittävästi? Mikä auttaa hyvään uneen? Nämä ovat kaikki henkilökohtaisia kysymyksiä, mutta ne vaikuttavat vahvasti työn tekemiseen ja palautumiseen. Tällä hetkellä maailman tilanne herättää erityistä huolta. Miten voidaan tukea henkilöstöä tällaisessa uudessa tilanteessa?
Yhteinen pohdinta ja keskustelu asioista tieteellisen tiedon ohella on oleellista ymmärryksen lisäämiseksi tämän päivän työn haasteista. Osaamista ja näkemystä tarvitaan kaikilta näiden ongelmien ratkaisuja kehitettäessä.

Kirjoittaja Kirsi Heikkilä-Tammi toimii tutkimusjohtajana Tampereen yliopiston Työhyvinvoinnin tutkimusryhmässä.


Opi ja hyödynnä tutkitusti tehokkaat keinot työhyvinvoinnin johtamiseen Työhyvinvoinnin strateginen johtaminen -koulutuksessa, jossa kouluttajina toimivat Tampereen yliopiston Työhyvinvoinnin tutkimusryhmän asiantuntijat.