Täydennyskoulutus

Työhyvinvoinnin strateginen johtaminen

Työhyvinvoinnin strateginen johtaminen

Hyvinvoiva henkilöstö on organisaatiosi arvokkain pääoma. Opi ja hyödynnä tutkitusti tehokkaat keinot sen johtamiseen!

Vaikka työhyvinvoinnin merkitys tuloksellisuudelle tunnistetaan jo, sen menestyksekäs johtaminen on haastavaa. Työhyvinvoinnin strategisen johtamisen koulutuksessa tarjoamme tietoa ja työkaluja työhyvinvoinnin tulokselliseen johtamiseen. Koulutus sopii erityisesti ylimmälle johdolle, liiketoimintajohdolle, esimiehille sekä henkilöstöjohdolle ja -asiantuntijoille. Hyvinvoiva henkilöstö on organisaatiosi arvokkain pääoma. Opi, mitä on kokonaisvaltainen työhyvinvointi ja hyödynnä tutkitusti tehokkaat keinot sen johtamiseen!

Koulutus soveltuu EMBA-valinnaisiin opintoihin. Syksy 2019

Opintojen tavoitekesto

2,5 kuukautta

Opintojen laajuus

5 opintopistettä

Toteutusaika

24.-25.9. ja 3.-4.12.2019

Kampus

Keskustakampus

Kaupunki

Ilmoittaudu viimeistään

Hinta

2770 € + alv 24%

Lähiopetuksen ajankohta

Päivä

Toteutusmuoto

Itsenäinen opiskelu
Lähiopetus

Tutkintotaso

Muut opinnot

Kuvaus

Työhyvinvoinnin strategisen johtamisen koulutuksessa saat vahvan tutkimukseen perustuvan tietopohjan työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ja tehokkaista tavoista kehittää sitä. Valmiutesi analysoida, kehittää ja toteuttaa strategista työhyvinvoinnin johtamista kehittyvät. Lisäksi ohjaamme sinua soveltamaan oppimaasi suoraan käytäntöön, jolloin saat hyödynnettyä koulutuksen antia tehokkaasti omassa työssäsi.

Seuraava Työhyvinvoinnin strategisen johtamisen koulutus alkaa syyskuussa 2019. Ilmoittautuminen avautuu piakkoin! 

Sisältö

Koulutuksen teemat

 • Henkilöstö organisaation menestystekijänä muuttuvassa taloudessa
 • Työhyvinvoinnin uudet tunnusluvut ja ketterä tiedolla johtaminen
 • Työhyvinvoinnin kehittävä mittaaminen
 • Työhyvinvoinnin kehittämisen prosessit ja menetelmät
 • Työhyvinvointia tukeva johtajuus
 • Esimiehet työhyvinvoinnin kehittäjinä
 • Oma hyvinvointi johtamisen tukena: läsnäolo, stressin hallinta ja palautuminen

Kohderyhmä

Koulutus sopii erityisesti ylimmälle johdolle, liiketoimintajohdolle, esimiehille sekä henkilöstöjohdolle ja –asiantuntijoille. Se soveltuu osaksi EMBA- valinnaisia opintoja ja myös jatkokoulutukseksi esim. Työhyvinvointivalmentajan koulutusohjelman suorittaneille.

Ohjelma

”Työhyvinvointi johtamistehtävänä – miksi ja miten?” 24.9.2019 klo 9-15.45

Kouluttajina: tutkimusjohtaja KT Kirsi Heikkilä-Tammi, VTT, sosiaalipsykologi Jaana-Piia Mäkiniemi ja ohjelmajohtaja KTM Riitta-Liisa Larjovuori Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun työhyvinvoinnin tutkimusryhmästä.

Klo 9-12 Työhyvinvoinnin johtamisen tieteellinen perusta, tarve ja toimintaympäristö tässä ajassa

 • Moderni työelämä työhyvinvoinnin johtamisen toimintaympäristönä
 • Työhyvinvoinnin johtamisen käsitteellinen, vankasti tutkimusnäyttöön perustuva pohja
 • Voimavarakeskeinen ajattelu, positiivisen psykologian anti työpaikoilla

Klo 13-14 Miten työhyvinvointi ilmenee ja miten työhyvinvointiin vaikutetaan?

 • Työhyvinvointia kehitetään siihen vaikuttavien tekijöiden kautta
 • Esimiehen vaikutusmahdollisuudet henkilöstön hyvinvointiin

Klo 14- 15.45 Työhyvinvointi yrityksen ja organisaation kilpailukyvyn kannalta

 • Miten arvioida työhyvinvoinnin ja työpahoinvoinnin taloudellisia vaikutuksia omassa organisaatiossa?
 • Miten käyttää tietoa päätöksenteon ja kehittämisen pohjana?

”Työhyvinvoinnin mittaaminen ja kehittäminen” 25.9.2019 klo 9-15.45

Kouluttajina VTT, sosiaalipsykologi Jaana-Piia Mäkiniemi ja ohjelmajohtaja KTM Riitta-Liisa Larjovuori

Klo 9-12 Työhyvinvoinnin mittaamisen tutkimusperusta ja käytäntö

 • Toteavasta kehittämissuuntautuneeseen mittaamiseen
 • Mitä mitataan ja miten mitataan: kummallakin on merkitystä

Klo 13-15.45 Työhyvinvoinnin kehittäminen arjen prosesseina ja rooleina

 • Työhyvinvoinnin kehittämisen prosessit ja hyvät käytännöt erilaisissa organisaatioissa
 • Työhyvinvoinnin toimijat ja verkoston hyödyntäminen
 • Työhyvinvoinnin johtamisen nykytila omassa organisaatiossa: keskustelua ja ohjeistus kehittämistehtävään

”Työhyvinvointia tukeva johtajuus ja johtajan työhyvinvointi” 3.12. klo 9-15.45

Kouluttajana: tutkimusjohtaja, MBSR-ohjaaja KT Kirsi Heikkilä-Tammi

Klo 9-12 Työhyvinvoinnin johtajaksi

 • Oma toimintamallini ja roolini työhyvinvoinnin johtamisessa: herättelevä harjoitus
 • Millainen johtajuus ja esimiestyö tukevat tutkimusten mukaan työhyvinvointia?

Klo 13-15.45 Omat voimavarat – johtajan hyvinvointi

 • Positiivinen psykologia ja psykologinen pääoma
 • Hyväksyvä tietoinen läsnäolo (Mindfulness) johtajan työkaluna

”Opitun soveltaminen käytäntöön ja toisilta oppiminen” 4.12. klo 9-15.45

Kouluttajina: tutkimusjohtaja KT Kirsi Heikkilä-Tammi, ja ohjelmajohtaja KTM Riitta-Liisa Larjovuori

Klo 9-12

 • Case-esimerkki / vierailija (valitaan osallistujien toiveiden ja tiedontarpeiden perusteella), jonka pohjalta yhteenvetoa opitusta
 • Kehittämistehtävien yhteinen käsittely

Klo 13-15.45

 • Kehittämistehtävien yhteinen käsittely jatkuu
 • Palaute ja reflektointi

Opetusjärjestelyt

Työhyvinvoinnin strategisen johtamisen koulutus koostuu kahdesta kahden päivän pituisesta lähiopetusjaksosta sekä niiden välillä toteutettavasta kehittämistehtävästä. Siinä pääset peilaamaan ja soveltamaan koulutuksen oppeja oman organisaatiosi tai muun valitun kohdeorganisaation käytäntöihin.

Lähiopetuspäivät järjestetään Tampereen yliopistolla klo 9-16. Niihin sisältyy luentoja sekä ohjattua pari- ja pienryhmätyöskentelyä.

Kouluttajina toimivat Työhyvinvoinnin tutkimusryhmän asiantuntijat:

Tutkijatohtori, VTT (sosiaalipsykologi) Jaana-Piia Mäkiniemi
Ohjelmajohtaja, KTM Riitta-Liisa Larjovuori
Tutkimusjohtaja, KT Kirsi Heikkilä-Tammi

Lisätietoa

Kirsi Nurminen, kirsi.nurminen@tuni.fi p. 050 318 2354

Maksuehto

Hinta 2770 € + alv 24% sisältää opetusmateriaalin ja kahvitarjoilut.

Perumisehdot

Osallistumismaksusta peritään 50%, mikäli peruminen tapahtuu 1-7 päivää ennen koulutuksen alkua.  Koko osallistumismaksu peritään, mikäli peruminen tapahtuu koulutuksen jo alettua tai koulutus keskeytetään. Peruminen on tehtävä kirjallisesti tai sähköpostilla koulutuksen yhteyshenkilölle.