Hyppää pääsisältöön

Työhyvinvoinnin tutkimusryhmä

Olemme monitieteinen tutkimusryhmä, jonka monimenetelmäinen tutkimus tähtää työhyvinvoinnin vahvistamiseen. Tutkimusteemoina ovat mm. työhyvinvointi ja tuloksellisuus, työhyvinvointi digitalisoituvassa työssä, työhyvinvoinnin johtaminen, yrittäjien työhyvinvointi ja osaaminen muuttuvassa työssä. Toteutamme tutkimusperustaista, strategia- ja asiakaslähtöistä, voimavara- ja ratkaisukeskeistä työn ja hyvinvoinnin kehittämistä. Pyrimme kasvattamaan työpaikkojen osaamista erilaisen palvelutoiminnan avulla.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Tuotamme ja levitämme laadukasta työhyvinvointiin liittyvää tutkimustietoa sekä kehitämme työhyvinvointia käytännössä.

Toiminnan vaikuttavuus

Hankkeet:

  • Yhteisöllinen oppiminen taloushallinnon robotisaatiomuutoksessa (TSR) 2018 - 2020
  • Pienyrittäjien työhyvinvointi (Ilmarinen) 2018 - 2019
  • Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoilla Promo@Work (Suomen Akatemia) 2016 - 2019
  • USCO - Using Digital Co-Creation for Business Development (Business Finland) 2016 - 2019
  • Työhyvinvoinnin, sosiaalisten verkostojen ja tuottavuuden yhteydet: tapaus Nordea Life (TSR) 2016 - 2018

Ryhmän johtaja

Ryhmän muut jäsenet

Mäkiniemi, Jaana-Piia, tutkijatohtori

Manka, Marja-Liisa, dosentti