Hyppää pääsisältöön

Työhyvinvoinnin tutkimusryhmä

Olemme monitieteinen tutkimusryhmä, jonka monimenetelmäinen tutkimus tähtää työhyvinvoinnin vahvistamiseen. Tutkimusteemoina ovat mm. työhyvinvoinnin johtaminen, työhyvinvointi ja tuloksellisuus, työhyvinvointi muuttuvassa ja digitalisoituvassa työssä, muuttuvat työnteon tavat ja paikat sekä osaamiseen liittyvät teemat. Toteutamme tutkimusperustaista, strategia- ja asiakaslähtöistä, voimavara- ja ratkaisukeskeistä työn ja hyvinvoinnin kehittämistä. Pyrimme kasvattamaan työpaikkojen osaamista myös erilaisen palvelutoiminnan avulla.

Ryhmän muut jäsenet

Marja-Liisa Manka, dosentti (työhyvinvoinnin johtaminen)