Nainen kävelee metsässä reppu selässään.

Ekologinen vastuu

Tavoitteenamme on luoda ratkaisuja ilmastonmuutokseen ja luontoympäristön turvaamiseen sekä huomioida ympäristön hyvinvointi ja luonnon monimuotoisuus kaikessa toiminnassamme.

Hiilineutraali korkeakouluyhteisö

Tampereen korkeakouluyhteisö on sitoutunut olemaan hiilineutraali viimeistään vuoteen 2030 mennessä. Sitoumuksessa ovat mukana sekä Tampereen yliopisto että Tampereen ammattikorkeakoulu.

Korkeakouluyhteisön ensimmäinen askel hiilineutraaliuden saavuttamiseksi on syksyn 2020 aikana toteutettava hiilijalanjälkilaskenta. Ensimmäisen laskennan jälkeen on tarkoitus luoda tiekartta, joka johtaa hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä. Vuosi 2030 on myös Pirkanmaan tavoite hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

Hiilijalanjälkilaskennan toteuttaminen

Korkeakouluyhteisön hiilijalanjäljen laskenta on ensimmäinen askel kohti hiilineutraaliutta. Yhteisöä läpileikkaavien toimintojen edustajista koottu, noin 30-jäseninen, monialainen hiilityöryhmä kartoittaa mahdollisimman tarkasti korkeakouluyhteisön päästölähteet ja niiden hiilijalanjäljen syksyn 2020 aikana.Tarkastelun kohteina ovat muun muassa kiinteistöistä, työmatkustamisesta ja laboratoriotoiminnasta aiheutuneet päästöt.

Laskennan jälkeen tehdään suunnitelma päästöjen vähentämiseksi. Kun kaikki mahdolliset vähennykset on tehty, täytyy jäljelle jäävä hiilijalanjälki kompensoida hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

Miten korkeakouluyhteisö aikoo kompensoida päästönsä?

Päästöjen kompensaatio on välttämätöntä hiilineutraaliuteen pääsemiseksi. Kompensaatiot ovat tällä hetkellä monimutkainen kysymys, ja siksi korkeakoulujen on tärkeää tehdä yhteistyötä tieteellisesti luotettavien päästökompensaatiomahdollisuuksien löytämiseksi.

Tampereen korkeakouluyhteisössä päästöjä pyritään lähitulevaisuudessa ensisijaisesti vähentämään, joten päästöjen kompensaatiot eivät ole yhteisössä toistaiseksi ajankohtaisia.

 

Hiilityöryhmän puheenjohtajat