Hyppää pääsisältöön
Nainen kävelee metsässä reppu selässään.

Ekologinen vastuu

Tavoitteenamme on luoda ratkaisuja ilmastonmuutokseen ja luontoympäristön turvaamiseen sekä huomioida ympäristön hyvinvointi ja luonnon monimuotoisuus kaikessa toiminnassamme.

Hiilineutraali korkeakouluyhteisö

Tampereen korkeakouluyhteisö on sitoutunut olemaan hiilineutraali viimeistään vuoteen 2030 mennessä. Sitoumuksessa ovat mukana sekä Tampereen yliopisto että Tampereen ammattikorkeakoulu. Vuosi 2030 on myös Pirkanmaan tavoite hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

Hiilijalanjälkilaskennan toteuttaminen

Korkeakouluyhteisön hiilijalanjäljen laskenta on keskeinen askel kohti hiilineutraaliutta. Jalanjäljen ensimmäinen laskenta koski vuotta 2019, ja sen tulokset valmistuivat loppuvuonna 2020.

grafiikassa hiilijalanjäljen osuudet aloittain

Korkeakouluyhteisön kasvihuonekaasupäästöt eli kokonaishiilijalanjälki olivat arviolta 29 000 tCO2ekv (hiilidioksidiekvivalenttitonni) vuonna 2019. Yli 90 prosenttia päästöistä muodostui kolmesta suurimmasta osa-alueesta, jotka ovat matkustaminen (41 prosenttia), kiinteistöt (27 prosenttia) ja tutkimusinfrastruktuurit (23 prosenttia). Kolme muuta laskennan osa-aluetta, it-laitehankinnat (5 prosenttia), palvelut ja hankinnat (4 prosenttia) sekä tapahtumat (noin 1 prosenttia), tuottivat päästöistä yhteensä vajaat 10 prosenttia.

Laskentatyön tukena toimii Hiilineutraali korkeakouluyhteisö -ryhmä, jossa on edustajia korkeakouluyhteisön eri toiminnoista. Jatkossa laskenta toteutetaan vuosittain.

Hiilineutraalisuustyö jatkuu laskentojen ohella siten, että päästöjen vähentämiseksi tehtäviä toimia kartoitetaan ja otetaan osaksi yhteisön toimintaa. Vähennysten tekemisen ohella aloitetaan keskustelut kompensaatioista, joilla jäljelle jäävä hiilijalanjälki voidaan neutralisoida. Lisäksi hiilineutraalisuustyön tueksi luodaan tiekartta.

Lähikuva ihmisestä pitämässä puun kaarnan palaa kädessään.

Ratkaisuja kestävän yhteiskunnan uudistumiseen

Olemme sitoutuneet edistämään kestävää kehitystä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassamme sekä etsimään ratkaisuja yhteiskunnan kestävään uudistumiseen.