Hyppää pääsisältöön
Nainen kävelee metsässä reppu selässään.

Ekologinen vastuu

Tavoitteenamme on luoda ratkaisuja ilmastonmuutokseen ja luontoympäristön turvaamiseen sekä huomioida ympäristön hyvinvointi ja luonnon monimuotoisuus kaikessa toiminnassamme.

Hiilineutraali korkeakouluyhteisö

Tampereen korkeakouluyhteisö on sitoutunut olemaan hiilineutraali viimeistään vuoteen 2030 mennessä. Sitoumuksessa ovat mukana sekä Tampereen yliopisto että Tampereen ammattikorkeakoulu. Vuosi 2030 on myös Pirkanmaan tavoite hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

Hiilijalanjälkilaskennan toteuttaminen

Korkeakouluyhteisön hiilijalanjäljen laskenta on keskeinen askel kohti hiilineutraaliutta. Jalanjäljen ensimmäinen laskenta koski vuotta 2019, ja viimeisin laskentatieto koskee vuotta 2022.

Tampereen korkeakouluyhteisön hiilijalanjälki vuonna 2022 jaoteltuna päästökategorioihin.

Tampereen korkeakouluyhteisön hiilijalanjälki vuodelta 2022 on yhteensä noin 20 300 t CO2 ekv, mistä Tampereen yliopiston osuus on noin 15 500 (77,5 %) ja Tampereen ammattikorkeakoulun noin 4 800 t CO2 ekv (22,5 %). Suurin hiilijalanjäljen aiheuttaja molemmissa organisaatioissa ovat erilaiset tarvike-, aine- ja palveluhankinnat, jotka vuoden 2022 osalta olivat ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan laskennassa mukana. Näiden osuus oli lähes puolet koko hiilijalanjäljestä. Jos mukaan lasketaan myös IT-ja tutkimusinfrastuktuurien hankinnat, kaikkien hankintojen osuus hiilijalanjäljestä nousee yhteensä noin 70 %:n koko hiilijalanjäljestä. Seuraavaksi eniten hiilijalanjälkeä aiheuttivat matkustaminen ja kiinteistöjen hoito ja ylläpito.
 

Laskentatyötä on tehnyt työryhmä, jossa on edustajia korkeakouluyhteisön eri toiminnoista.
 

Vuosittainen hiilijalanjälkilaskenta on seurantatyökalu hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Hiilineutraalisuustyön tukemiseksi on luotu tiekartta. Työ etenee toimenpidesuunnitelman laatimisella ja päästövähennyskohteiden kartoittamisella. Vähennysten lisäksi hiilikädenjäljen lisääminen ja keskustelu kompensaatioista tulee oleman ajankohtaista hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.
 

 

Lähikuva ihmisestä pitämässä puun kaarnan palaa kädessään.

Ratkaisuja kestävän yhteiskunnan uudistumiseen

Olemme sitoutuneet edistämään kestävää kehitystä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassamme sekä etsimään ratkaisuja yhteiskunnan kestävään uudistumiseen.