Hyppää pääsisältöön

Kestävyys- ja vastuullisuustavoitteet korkeakouluyhteisössä

Tavoittelemme Tampereen korkeakouluyhteisössä hiilineutraaliuden saavuttamista vuoteen 2030 mennessä. Tutustu tavoitteisiimme ja kestävän kehityksen tiekarttaan, jossa esittelemme yhteisömme suuntaviivoja kestävyyden ja vastuullisuuden edistämiseen tuleville vuosille.

Visioomme kestävästä Tampereen korkeakouluyhteisöstä vuonna 2030 kuuluu:

 • Kestävä kehitys on osa kaikkia tutkintoja ja tavoitteet on tunnistettu opetussuunnitelmissa.

 • Jokaisella opiskelijalla on ymmärrys kestävästä kehityksestä ja edellytykset rakentaa omalla osaamisellaan hiilineutraalia tulevaisuutta.

 • Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja kestävyyden edistämiseen tähtäävät näkökulmat ja hiilineutraalisuus otetaan huomioon kaikkien toimien suunnittelussa ja toteutuksessa.

 • Henkilöstö osallistuu aktiivisesti kestävän kehityksen edistämiseen yhteisössä.

 • Korkeakouluyhteisön tuottamaa tutkimusta ja kehittämistä sovelletaan paikallisesti, kansallisesti ja globaalisti ilmastotoimissa.

 • Toimimme esimerkkinä muille. Asiantuntijat ja opiskelijat toimivat yhteiskunnassa kestävää kehitystä ja hiilineutraaliutta edistäen.

 • Yhteisö on kehittänyt toimintaansa ja vähentänyt päästöjään kaikessa toiminnassa ollen hiilineutraali.

Yhteisömme hiilineutraaliuden saavuttamisen kulmakiviä ovat:

 • Energia- ja tilatehokkaat kiinteistöt, vähähiilisyyttä tukevat seuranta, korjaus ja ylläpito.

 • Henkilökunnan, opiskelijoiden ja yhteistyökumppanien kestävä matkustaminen.

 • Kestävät, ympäristöystävälliset hankinnat ja hankintojen elinkaaren huomiointi.

 • Kestävän kehityksen hiilineutraaliuden tavoitteet ymmärtävä ja niihin sitoutunut yhteisö.

 • Yhteisön osallistuminen ratkaisujen ja uusien toimintatapojen kehittämiseen.

 • Kestävät, vastuulliset ja virtuaalisuutta hyödyntävät opetus ja tapahtumat.

 • Kestävät ja ilmastoneutraalit ruokapalvelut.

Kestävän kehityksen tiekartta

Kerromme yksityiskohtaisemmin suunnitelmistamme ja kestävyystyön aikajanoista kestävän kehityksen tiekartassa.