Hyppää pääsisältöön

Julkisoikeus

PaikkakuntaKanslerinrinne 1, Pinni A, 33100 Tampere

JULKISOIKEUS 

Oikeuden avulla ohjataan yhteiskuntaa ja luodaan siihen vakautta. Oikeusvaltiossa noudatetaan demokraattisissa prosesseissa säädettyjä lakeja ja kunnioitetaan ihmisten perus- ja ihmisoikeuksia. Oikeudellinen sääntely mahdollistaa yhteiskunnan sujuvan toiminnan, ihmisten ja organisaatioiden välisen yhteistoiminnan sekä yhteiskunnallisten kiistojen käsittelyn. 

Tampereen yliopistossa julkisoikeuden koulutus- ja tutkimusideana on oikeudellisen osaamisen yhdistäminen muuhun julkisessa toiminnassa keskeiseen osaamiseen eli muihin tieteisiin. Olemme kiinnostuneet sekä normeista että siitä todellisuudesta, jota ne koskevat. 

Teemme yhteistyötä Tampereen yliopiston sisällä muun muassa muiden hallintotieteellisten aineiden, politiikan tutkimuksen, sosiaalityön sekä yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opettajien ja tutkijoiden kanssa. Tutkijamme osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun, erilaisiin lainvalmisteluhankkeisiin sekä hallituksen esityksien arviointiin eduskunnan valiokunnissa.