Hyppää pääsisältöön
Audience in the Rule of Law conference 2019

ALL-YOUTH

Kaikki nuoret haluavat määrätä elämästään -hanke tutkii 16-25-vuotiaiden nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen kykyjä ja esteitä sekä nuorten käsityksiä kestävästä kehityksestä, kasvusta ja hyvinvoinnista.  

Hanke tuottaa uusia ratkaisuja nuorten aktiivisempaan kansalaisuuteen vuorovaikutteisen hallinnon ja oikeusvaltioperiaatteen, digitaalisten innovaatioiden sekä kestävän kehityksen ja biotalouden näkökulmista.

Tavoite ja tehtävät

Epävakaassa ja alati muuttuvassa maailmassa monet nuoret ovat menettäneet uskonsa poliittiseen päätöksentekoon. Samaan aikaan nuoret ovat huolissaan asemastaan tulevaisuudessa, esimerkiksi työmarkkinoilla, sekä tulevaisuuden elinolosuhteista esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyen. Tilanne voi johtaa voimattomuuteen, välinpitämättömyyteen ja vahingolliseen käytökseen ja on siksi merkittävä riski yhteiskunnan kestävälle kehitykselle. Nuorten aktiivinen osallistaminen on avain kestävään kehitykseen.

Rahoituslähde

Suomen Akatemia, Strateginen tutkimus (STN)

Koordinoiva organisaatio

Tampereen yliopisto

Projektiin kuuluvat henkilöt

Partnerit

Konsortion jäsenet: Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto