Kaupunki
Tutkinto-ohjelma

Julkisoikeus, Hallintotieteiden maisteriohjelma

Kaupunki

Julkisoikeuden asiantuntijaksi monipuolisiin hallinnon tehtäviin

Yhdistä oikeudellinen asiantuntemus hallinnon, talouden ja politiikan tuntemukseen.

Hallintotieteen maisterikoulutuksen julkisoikeuden opintosuunta kouluttaa julkisen hallinnon asiantuntijoita, jotka osaavat yhdistää oikeudellisen asiantuntemuksen hallinnon, talouden ja politiikan tuntemukseen.

Julkisoikeuden opiskelijana hankit perusteelliset tiedot julkista hallintoa säätelevästä oikeusnormistosta sekä perehdyt hallinnolliseen päätöksentekoon ja julkisoikeudellisten säännösten soveltamiseen. Opit myös yhdistämään oikeudellista tietoa muuhun hallinto-osaamiseesi.

Valmistuttuasi pystyt toimimaan valtion, kuntien ja muun julkishallinnon vaativissa oikeudellisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Valinnoistasi riippuen voit työllistyä kiinnostaviin kansainvälisiin tehtäviin tai sellaisiin yritysten ja järjestöjen tehtäviin, joihin kuuluu vuorovaikutusta julkisen sektorin kanssa.

Julkisoikeuden opinnot antavat valmiudet myös oikeustieteellisiin menetelmiin perustuvaan itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja tohtoriopintoihin julkisoikeudessa. Opintosuunnasta valmistuneet ovat sijoittuneet erittäin hyvin koulutustaan vastaaviin asiantuntija- ja johtotehtäviin.