Hyppää pääsisältöön

Camilla Havangan yksilöllinen oppimispolku oppimismuotoilun edelläkävijäksi

Julkaistu 14.2.2020
,
päivitetty 17.2.2020
Tampereen korkeakouluyhteisö
Kyllästyneenä projektitöitä jaksottaviin työttömyysjaksoihin Camilla Havanka päätti yhdistää kauppaopistossa 2000-luvun alussa hankkimansa palveluiden tuotteistamis- ja kaupallistamisosaamisensa yliopisto-opinnoista kertyneisiin taitoihinsa - ja paketoida ja myydä omaa osaamistaan itse.

Päätös omasta yrityksestä kannatti: tällä hetkellä Camilla on tunnettu oppimismuotoilun edelläkävijä, ja tekee laajaa yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa. Camilla on konsultoinut yrityksiä oppimismuotoiluun ja palvelustrategiaan liittyen sekä laatinut Wikipedia-artikkelin oppimismuotoilusta yhdessä verkostonsa kanssa. Camilla kannustaa jokaista räätälöimään oppimispolkuaan omaan elämäntilanteeseen sopivaksi. Intohimoiselle oppijallekin yliopiston ovet avautuivat vasta kolmannella kerralla.

Olin pettynyt itseeni. Olin ollut työelämässä reilusti yli kymmenen vuotta ja kahta alaakin oli tullut kokeiltua. Halusin tehdä jotakin merkityksellisestä ja kehittävää. Päätin hakeutua takaisin opintojen pariin – ensin aikuislukioon ja sitten yliopistoon, summaa Camilla.

Hän päätti opiskella kasvatustieteen perusopintoja Tampereen avoimessa yliopistossa sekä espanjaa Malagan yliopistossa. Lopullisen kotipesän Camilla löysi Tampereen yliopiston elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen tutkinto-ohjelmasta.

Omat yliopisto-opinnot hän suoritti kahdessa vuodessa. Camillan mukaan kurssien suorittamista voi nopeuttaa myös järjestelemällä niitä limittäin, jos motivaatiota ja aikaa riittää.

Yliopistoa Camilla kuvaa käänteentekijäksi omassa elämässään.

Sain vahvan pedagogisen kehyksen oppimisen ymmärtämiseksi. Kriittinen ajattelu, arviointikyky ja argumentointitaidot vahvistuivat. Ymmärsin, että yhdessä olemme enemmän.

Camillan mukaan yrittäjyystaitoja tulisi opettaa myös yliopistossa työelämän muuttuessa yhä pirstaleisemmaksi: itseohjautuvuus on kasvava trendi, joka muuttaa työn tekemisen tapoja.

Jatkuva oppiminen merkitsee Camillalle mahdollisuutta oppia kokeilemalla sekä lupaa olla keskeneräinen. Pettymykset uran alussa ja urapolun syklimäinen luonne opettivat sieto- ja selviytymiskykyä sekä kykyä sopeutua ennakoimattomiin muutostilanteisiin. Tätä oppia hän kuvaa myös yrittäjänä menestymisen elinehdoksi.

Menestyksensä ja työmarkkina-arvonsa Camilla aikoo turvata tulevaisuudessa kolmella asialla:

  1. Hyvinvointi, palautuminen ja reflektointi - keskiössä uni, ravinto ja liikunta.
  2. Verkostot ja oppimisekosysteemit – menestys alkaa sanalla ME
    Yrittäjyydessä ja verkostoissa on hyvä ymmärtää, etteivät muut ole kilpailijoita, vaan yhdessä olemme enemmän.
  3. Tiedon oleellisuus - tieteellinen tieto osaksi organisaatioiden arkea. Maailman muutostahti kiihtyy ja tuntosarvet on pidettävä herkällä, jotta pystyy vastaamaan muuttuviin työelämätarpeisiin.

Camilla Havanka, 35

  • Kasvatustieteiden maisteri (elinikäinen oppiminen), Certified Business Coach®, Positive Psychology Practitioner
  • Learning Designer & Certified Business Coach perustamassaan Muutosvalmius-yrityksessä
  • Ajankohtaista omassa oppimisessa: oppimisekosysteemit sekä kiinnostus jatko-opintoihin

Lue lisää jatkuvan oppimisen kehittymisestä korkeakouluyhteisösämme!

 

Kirjoittaja: Kirsi Hanhisalo
Kuva: Anna Vättö