Avoin tiede

Avoin tiede ja tutkimus kuuluvat kiinteästi koko korkeakouluyhteisön toimintaan. Tampereen yliopistossa ja Tampereen ammattikorkeakoulussa tuotetut julkaisut, opinnäytetyöt, tutkimusaineistot ja käytetyt tutkimusmenetelmät ovat lähtökohtaisesti yhteiskäyttöisiä ja avoimia.

Arvostamme tieteen avoimuutta ja tuemme sen toteutumista. Avoimen tieteen keskeisiä tavoitteita ja tunnusmerkkejä ovat

  • tutkimustulosten, tutkimusaineistojen, lähdekoodin ja tutkimuksessa käytettyjen menetelmien julkaiseminen siten, että ne ovat tarkasteltavissa ja käytettävissä
  • menetelmien, aineistojen sekä tulosten läpinäkyvyys, helppo löydettävyys ja hyödynnettävyys
  • hyödyt yhteiskunnalle, tieteelle ja tutkijalle

Avoimuus edistää tiedettä ja tiedeyhteisön kehittymistä

  • parantamalla ja varmistamalla tieteellisen tiedon laatua
  • vahvistamalla tutkimuksen luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä
  • lisäämällä mahdollisuuksia hyödyntää tieteellistä tietoa ja tieteellisiä tutkimusmenetelmiä tutkimuksessa, opetuksessa ja opiskelussa
  • mahdollistamalla ja rikastuttamalla tutkijoiden keskinäistä yhteistyötä
  • lisäämällä tutkimuksen vaikuttavuutta yhteiskunnassa

Tieteen avoimuus on myös osa hyviä tieteellisiä käytäntöjä ja kuuluu oleellisesti tutkijan taitoihin.

Korkeakouluyhteisön Avoimen tieteen linjauksessa olemme määritelleet niitä seikkoja, joilla yhteisönä suuntaamme kohti entistä avoimempaa tieteen tekemistä.