VADA symbolic picture
Projekti

Varhaiskasvatuksen paikalliset arviointikäytännöt datafikaation aikakaudella VADA

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

Varhaiskasvatuksessa tapahtuva arviointi on murrosvaiheessa. Muun muassa digitalisaatio on johtanut datan keräämisen lisääntymiseen ja sen arvon ja merkityksen kasvuun myös pienten lasten kasvua, kehitystä ja oppimista koskevassa päätöksenteossa. Datan kerääminen ja sen pohjalta tehtävä arviointi eivät ole neutraalia mittaamista, vaan arvioinnilla on seurauksia varhaiskasvatuksen arkipäiväisiin käytäntöihin.

VADA-hankkeessa tarkastellaan, millaista päiväkodeissa tapahtuva arviointi on, ja mitä seurauksia erilaisilla arvioinnin tavoilla on päiväkotien arkipäiväiseen toimintaan. Miten uudet arvioinnin tavat muovaavat olemassa olevia käytäntöjä? Hanke vastaa näihin kysymyksiin analysoimalla monimenetelmäisesti paikallisesti muotoutuvia arvioinnin järjestelmiä. Hankkeen tuloksia hyödynnetään sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävien arvioinnin käytäntöjen kehittämiseen yhdessä kansallisten ja paikallisten varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa.

Rahoituslähde

Projektin rahoittaa Emil Aaltosen Säätiö (2021-2023).

Yhteyshenkilö(t)

Henkilöprofiili

Antti Paakkari

apurahatutkija, post doc -tutkimus
Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta