Projekti

Vanhuuden tautitaakkaa ennakoivat tekijät keski-iässä: kohorttitutkimusten yksilötason aineiston meta-analyysi

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Organisation sub unit: Terveystieteet | Tieteenala: Työterveys

Projektissa tutkitaan vanhuuden terveyttä ennakoivia tekijöitä keski-iässä sekä mekanismeja, joilla nämä tekijät yhdistyvät vanhuuden terveydentilan heikkenemiseen. Pyrkimyksenä on pienentää vanhuuden tautitaakkaa. Tutkimuksessa hyödynnetään tietoja pitkittäistutkimuksista, joissa on seurattu ihmisiä keski-iästä vanhuuteen. Yksilötason aineiston meta-analyysilla selvitetään eri altisteiden, erityisesti työhön liittyvien fyysisten ja psykososiaalisten työolojen kokonaisvaikutuksia vanhuuden terveyteen ja toimintakykyyn. Tutkimus lisää tietämystä väestön ikääntymiseen liittyvistä haasteista.  Tutkimuksen puitteissa tehdään monitieteistä kansainvälistä yhteistyötä.

Yhteyshenkilö(t)

Henkilöprofiili

Subas Neupane

yliopistotutkija
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Subas Neupane