Hyppää pääsisältöön

Valtakunnallinen lapsiuhritutkimus

Tampereen yliopisto
1.11.2021–31.3.2023
KärkialueTerveys, Yhteiskunta

Kansallisen lapsistrategian pohjalta on valmisteltu 30 yksittäistä toimenpidettä, joilla edistetään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa. Yhtenä lapsistrategian toimenpiteenä toteutetaan lapsiuhritutkimus, jonka tarkoituksena on vahvistaa lapsiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä.  

Lapsiuhritutkimus on lapsille ja nuorille suunnattu kansallisesti edustavaan otokseen perustuva kyselytutkimus, jossa selvitetään laajasti lasten ja nuorten uhrikokemuksia eri elämänalueilla ja elinympäristöissä.  

Varsinainen lapsiuhritutkimus on toteutettu viimeksi vuonna 2013, jolloin siihen vastasi noin 11 300 kuudes- ja yhdeksäsluokkalaista lasta ja nuorta. Tämän jälkeen varsinaista lapsiuhritutkimusta ei ole enää tehty, vaan asiaa on kartoitettu osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyä. 

Lapsiuhritutkimus tuottaa lapsiin kohdistuvasta väkivallasta perustietoa, jota tarvitaan ilmiön vähentämiseksi ja siihen liittyvän viranomaistoiminnan kehittämiseksi. Lapsiuhritutkimus on tarjonnut tärkeää tietoa paitsi tutkijoille myös lasten ja nuorten kanssa toimiville eri alojen ammattilaisille. Lapsiuhrikysely kerätään kevään 2022 aikana noin 600 koulussa. Tutkimusraportti julkaistaan avoimessa verkossa kevään 2023 aikana.
 

Rahoituslähde

Valtioneuvoston kanslia

Projektiin kuuluvat henkilöt