Hyppää pääsisältöön

Vakuutus ja riskienhallinta

Tampereen yliopisto
KärkialueTerveys, Yhteiskunta, Tekniikka

Vakuutuksen ja riskienhallinnan tutkimusryhmä osallistuu vakuutustoimialaa koskevien erityiskysymysten sekä laajemmin organisaatioiden riskienhallintaan liittyvien teemojen tutkimukseen.

Tutkimusteemoillemme on tyypillistä monitieteisyys ja -menetelmäisyys, sekä yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmien tarkastelu. Tutkimusryhmän tavoitteena on tuottaa kansainvälisesti korkealaatuista tutkimusta, jolla on myös relevanssia sekä opetuksen kehittämisen että sidosryhmiemme käytännön toiminnan näkökulmista.

Vakuutusliiketoimintaan liittyviä keskeisiä tutkimusteemoja ovat vakuutusyhtiön arvonluomisen murros ja erityisesti teknologian vaikutus strategiaan, liiketoimintamalleihin ja vakuuttamiseen.

Sosiaalivakuuttamisen osalta mielenkiinnon kohteena ovat erityisesti eläkejärjestelmät ja yksityisen sekä julkisen toiminnan rajapinta.

Riskienhallinnan teemoissa korostuvat päätöksentekoon ja prosesseihin liittyvän perinteisen tarkastelun lisäksi käyttäytymistaloustieteellinen ja strateginen näkökulma.