Hyppää pääsisältöön

Työuupumuksen alkulähteillä

Tampereen yliopisto
Projektin kesto1.8.2023–31.1.2025
KärkialueTerveys, Yhteiskunta

Tutkimushankkeen tavoitteena on päivittää työuupumustutkimus tavoittamaan työuupumuksen juurisyyt nykytyöelämässä ja tutkia erilaisia työuupumustyyppejä, toisin sanoen analysoida mistä eri syistä työntekijät uupuvat nykyisin. Tutkimushanke tuottaa tarpeellista tietoa työuupumuksen syistä ja ilmenemisestä nykypäivän Suomessa.

Tavoitteet

Tutkimushanke toteutetaan monimenetelmällisenä eli hyödyntämällä sekä haastattelutietoa että kyselytietoa, joka kerätään työuupumusta kokevilta työntekijöiltä.

Tutkimushankkeen tavoitteena on vastata kahteen tutkimuskysymykseen:

  1. Kuinka työuupuneet itse näkevät työuupumukseen kehittymiseen vaikuttaneet tekijät?
  2. Millaisia työuupumustyyppejä on mahdollista tunnistaa työuupumuksen syiden perusteella? Esiintyykö havaituissa työuupumustyypeissä toimiala- ja ikäryhmäkohtaisia eroja?

Aineistot ja menetelmät

Tutkimushankkeessa kerätään kaksi uutta aineistoa työuupumusoireita kokevien keskuudessa. Ensinnäkin ymmärtääksemme syvällisemmin työuupumuksen syytekijöitä nykytyöelämässä keräämme laadullisen haastatteluaineiston. Toiseksi keräämme määrällisen kyselyaineiston, joka mahdollistaa työuupumustyyppien tunnistamisen ja näiden erojen tutkimisen eri taustatekijöissä.

Tulokset ja vaikuttavuus

Hanke vastaa laajasti yhteiskunnassamme olevaan tiedontarpeeseen työuupumusilmiöstä. Tutkimushankkeen keskeisenä tavoitteena on pureutua työuupumusta sen oireita syvemmälle ja analysoida mahdollisia työuupumustyyppejä niiden juurisyiden ja oiredynamiikan perusteella. Tämän vuoksi hanke tuottaa tietoa myös työelämän kehittämisen tueksi eli millaisia interventiota eri syistä johtuvalle työuupumukselle olisi hyödyllistä kohdentaa.

Projektiryhmä

Anne Mäkikangas, hankkeen johtaja
Monika Snellman, projektitutkija
Jaana-Piia Mäkiniemi
Saija Mauno
Riitta Sauni
Sami Pirkola
Stela Salminen
Marja Hätinen

Rahoituslähde

Yhteyshenkilöt

Työelämän tutkimuskeskus

Työelämän tutkimuskeskus (WRC) yhdistää työelämän tutkijoita eri tieteenaloilta. Tutkimuskeskus on osa yhteiskuntatieteiden tiedekuntaa. Työelämän tutkimuskeskus toteuttaa tutkimusta työn ja työelämän eri alueilla sekä tukee perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta.