Hyppää pääsisältöön

Työkyky ja sairaus elintarvikealalla

Tampereen yliopisto
KärkialueTerveys

Tavoitteena on seuranta-aineiston perusteella selvittää työyhteisön ilmapiirin sekä työhön/vapaa-aikaan liittyvien tekijöiden yhteyksiä erityisesti tuki- ja liikuntaelimistöön ja sairauspoissaoloihin suuressa elintarvikealan konsernissa sekä sairausläsnäolo ja niiden kustannusvaikutukset. Tutkimuksen seuranta-aineisto koostuu vuosilta 2002 – 2008 kerätyistä sairauspoissaolorekisteritiedoista ja vuosina 2003, 2005, 2007 ja 2009 toteutetuista kyselyistä sekä eläkerekisteritiedoista.

Projektiin kuuluvat henkilöt

Partnerit

Saarioinen Ltd

Eläketurvakeskus 

Yhteistyötahot

Jodi Oakman, La Trobe University, Melbourne, Australia