Hyppää pääsisältöön

Tutkivien toimittajien turvakäytännöt

Tampereen yliopisto
1.4.2023–30.6.2023
KärkialueYhteiskunta

Tutkimusprojektissa kartoitetaan ja analysoidaan tutkivien journalistien näkemyksiä työhön liittyvistä riskeistä sekä journalistien työssään soveltamia turvakäytäntöjä ja näihin liittyviä haasteita. Lisäksi tutkimus selvittää sitä, millaista tukea journalistiset työnantajat tarjoavat turvakäytäntöjen kanssa ja miten käytäntöjä opitaan ja omaksutaan. Tavoitteena on tuottaa uutta tieteellistä tietoa, jota on mahdollista hyödyntää myös tutkivan journalismin koulutuksessa ja journalistien työturvallisuuden kehittämisessä.

Tutkimuksen keskeiset osa-alueet ovat fyysinen turvallisuus, tietoturva ja lähdesuojan turvaamiseen tähtäävät toimet.

Kansainvälinen tutkimusprojekti toteutetaan samansisältöisenä kolmessa Euroopan maassa: Suomessa, Virossa ja Tšekissä.

Suomessa projektin toteutuksesta vastaa tutkijatohtori Ilmari Hiltunen.

Tutkimusrahoitus

Suomen Akatemia

Rahoituslähde

Suomen osatutkimusta tukee Suomen Akatemian rahoittama Communication Rights in the Age of Digital Disruption (CORDI) -tutkimuskonsortio.

Projektiin kuuluvat henkilöt