Hyppää pääsisältöön
Painoalat

TAMKin TKI-toiminnan painopistealat

Tutkimus- ja kehitystoiminnan painopistealoilla yhdistyvät Tampereen ammattikorkeakoulun vahvat osaamisalueet ja toimintaympäristön muuttuvat tarpeet. Painopistealoja on kolme: oppiminen työelämässä ja kansainvälisissä verkostoissa, uusien teknologioiden hyödyntäminen sekä ekologiset innovaatiot ja sosiokulttuuriset haasteet.

Painopistealat

Oppiminen työelämässä ja kansainvälisissä verkostoissa

Monimutkaistuva ja jatkuvasti uusia osaamisia tarvitseva työelämä vaatii korkeakouluja kehittämään malleja ja työkaluja oppimisen mahdollistamiseen, oppimiskyvykkyyden kehittämisen ja työelämän ja koulutuksen tiiviimpään vuoropuheluun.

Kehitämme tätä kenttää niin soveltavan tutkimuksen kuin käytännön osaaminen kehittämisen hanketoiminnassa. Suomalainen koulutusosaaminen ja erityisesti TAMKin vahva pedagoginen osaaminen ovat myös kansainvälisesti kiinnostavia, ja näiden osalta koulutusviennin mahdollisuudet ovat merkittävät.

Uusien teknologioiden hyödyntäminen

Teknologiakehitys tuo jatkuvasti tarjolle uusia työkaluja, laitteita ja innovaatioita, joiden hyöty työelämässä niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla syntyy vasta, kun teknologiaa osataan hyödyntää, ja siitä saadaan teknologinen ratkaisu työelämän kehittämistarpeisiin. Tämä koskettaa tiiviisti kaikkia työelämän alueita ja vaatii monialaista osaamisten yhdistelmää niin hanketoiminnassa, yritysyhteistyössä kuin myytävien palveluiden ja koulutuksen kehittämisessä.

Erityisesti data-analytiikan, tekoälyn ja tietoteknisten ratkaisujen hyödyntäminen ovat esimerkkejä teknologiakehitystä edistävästä toiminnasta. TAMKin innovaatioalustojen TAMK OpenLabin, FieldLabin ja Sote Virtual Labin liitos tähän painopistealueeseen on vahva.

Ekologiset innovaatiot ja sosiokulttuuriset haasteet

TAMKin arvona globaali vastuullisuus ja toisaalta sekä ilmastonmuutos että arvomaailman muuttuminen nostavat ekologisen näkökulman tärkeyttä. Ympäristöä suojelevat, materiaalitehokkuutta lisäävät ja muut vastaavat toimet vahvistuvat, mutta ne tarvitsevat kylkeensä ihmisten ja laajemmin yhteiskunnallisen toiminnan muutosta.

Ekologisuutta edistäessä myös teknologian avulla tehtävä innovaatiotyö on tärkeässä roolissa. Teemme painopistealueella vahvasti yhteistyötä myös vastuullisia yrittäjyysopintoja korkeakouluyhteisössämme tarjoavan HUBSin kanssa.

Haluatko kuulla lisää koko toimintaamme läpileikkaavista painopistealoista? Ota yhteyttä!

Tutustu TKI-hankkeisiimme