Robot assembly
Projekti

TRINITY DIH -projekti

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta | Organisation sub unit: Automaatio- ja konetekniikka | Tieteenala: Konetekniikka
TRINITY logo
TRINITY partner logos
TRINITY consortium

Euroopan Horisontti 2020 tutkimusohjelmasta rahoituksen saaneen TRINITY-hankkeen tavoitteena on parantaa valmistavan teollisuuden yritysten ketteryyttä ja innovaatiokykyä Euroopassa. Hanke kokoaa yhteen eurooppalaisen tutkimus- ja teollisuusyhteisön sekä kannustaa yrityksiä uusien digitaalisten teknologioiden ja robotiikan hyödyntämiseen.

Tausta

Robotiikka ja esineiden internet (Internet of Things, IoT) tarjoavat valmistavalle teollisuudelle valtavan mahdollisuuden parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä. Kaikenkokoiset yritykset voivat hyödyntää uusinta robotiikkaa joustavasti ja kustannustehokkaasti. Myös valmistavan pk-teollisuuden kannattaa tarttua robotiikan ja digitaalisten teknologioiden tarjoamiin mahdollisuuksiin tehostaakseen toimintaansa ja luodakseen uusia työpaikkoja.

Usein suurin este uusien teknologioiden omaksumiselle on puutteellinen tietämys niiden hyödyntämisestä.

Tavoite ja tehtävät

TRINITY-hankkeen tavoitteena on parantaa valmistavan teollisuuden yritysten ketteryyttä ja innovaatiokykyä Euroopassa. Hanke kokoaa yhteen eurooppalaisen tutkimus- ja teollisuusyhteisön sekä kannustaa yrityksiä uusien digitaalisten teknologioiden ja robotiikan hyödyntämiseen.

Rahoituslähde

TRINITY-hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta rahoitussopimuksen No. 825196 mukaisesti.

Koordinoiva organisaatio

Tampereen yliopisto

Yhteyshenkilö(t)