Hyppää pääsisältöön

Teaching human-like abilities to heavy mobile machines through multisensory presence (TITAN)

Tampereen yliopisto
Projektin kesto1.1.2020–30.6.2022
KärkialueTekniikka

Liikkuvat työkoneet ovat tärkeä osa suomalaista teknologiateollisuutta ja sen vientisektoria. Tällaisia työkoneita ovat metsä-, rakennus- ja kaivoskoneet sekä tehtaissa ja satamissa käytetyt nosto- ja siirtolaitteet. Viime vuosien aikana robottimaisten työkoneiden kehitys on muodostunut näille yrityksille merkittäväksi kilpailutekijäksi.

TITAN-projektissa toteutamme täyden skaalan työkoneella suomalaiselle teknologiateollisuudelle oleellisen, geneerisen ihminen-kone-etäläsnäolokäyttöliittymän. Projektin ensimmäinen tutkimushaaste liittyy voimantuntevan etäohjatun robotiikan kehittämiseen suurikokoisille liikkuville työkoneille, joissa ihmisen käsivarren tuottamat muutaman kilon liike- ja voimaohjeet skaalataan supermiestyyliin työkoneiden tuhansien kilojen kuormien liikkeiksi ja voimiksi. Projektin toinen tutkimushaaste pureutuu koneoppimisen avulla tapahtuvaan ihmismäisten taitojen opettamiseen, jossa käyttäjälle välitetään robotin tuntemia voimia sekä lisätyn todellisuuden 3D-videokuvaa ja ääntä.

Rahoituslähde

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö sekä Jane ja Aatos Erkon säätiö yhteinen Tulevaisuuden tekijät -ohjelma