Hyppää pääsisältöön

SMD - Ainedidaktinen tutkimusryhmä

Ainedidaktinen tutkimusryhmä kiinnittyy vahvasti eri oppiaineiden ja tieteenalojen opetuksen ja oppimisen tutkimukseen. Luonteeltaan ainedidaktinen tutkimus on monitieteistä, ja tutkimus edellyttää laaja-alaista ja monitieteistä osaamista. Metodologisesti tutkimuksessa painottuvat kasvatustieteen eri tutkimusmenetelmät, mutta tutkimus vaatii usein kasvatustieteen ja mielenkiinnon kohteena olevan tieteenalan tai oppiaineen osaamisen lisäksi esimerkiksi muiden läheisten oppiaineiden tai tieteenalojen, psykologian, kognitiotieteen ja tieteenfilosofian soveltamista tutkimuksessa. Ainedidaktinen tutkimustraditio on vahvistanut asemaansa eurooppalaisen kasvatustieteellisen tutkimuksen kentällä ja ainedidaktisella tutkimuksella on koulutuspoliittista merkitystä erityisesti Pohjoismaisissa. Tutkimusryhmän kiinnostuksen kohteet kohdistuvat eri oppialojen opetukseen ja oppimisprosesseihin sekä opettajan tiedon alueisiin.

Asiantuntijuus, työ ja oppiminen ovat tutkimusryhmän keskiössä, koska opettajien ammatillinen asiantuntijuus ja sen kehittyminen koulutukseen liittyvien opintojen aikana, työssä sekä täydennyskoulutuksessa kiinnostavat tutkijoita. Omien oppialojensa asiantuntijoina ryhmän tutkijat tarkastelevat niiden opetusta ja opetussuunnitelmia sekä näiden muutoksia.