Hyppää pääsisältöön

Kaisu Rättyä

yliopistonlehtori, äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikka

Oma esittely

Toimin äidinkielen ja kirjallisuuden yliopistonlehtorina kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa ja johdan Ainedidaktista tutkimusryhmää (Subject matter didactics research group). Tutkimukseni kohdistuu tällä hetkellä kirjallisuudenopetukseen ja kielitiedon opetukseen. Tutkimuksissani olen tarkastellut opetus- ja arviointimenetelmiä. 

Olen kirjallisuuskasvatuksen dosentti Helsingin yliopistossa.

I am an university lecturer at the Faculty of Education and culture researching literature education and subject matter didactics, and teaching across teacher education programmes. I also supervise doctoral students. My research interests focus primarily on the teaching of literature and grammar. I am a leader of research group Subject matter didactics. I have also worked on projects concerning assessment methods. 

I am an associate professor (literary education) at University of Helsinki (title of docent).

Osaamisalueiden kuvaus

äidinkielen ja kirjallisuuden ainedidaktiikka, ainedidaktinen tutkimus, kirjallisuuskasvatus, kielitiedon opetus, arviointi

L1 education, subject matter didactics, ecocriticism, educational linguistics, assessment

Tutkimusura

  • TUNI research portal: https://researchportal.tuni.fi/fi/persons/kaisu-r%C3%A4tty%C3%A4/publications/
  • ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Kaisu_Raettyae/contributions

Uusimmat julkaisut