Hyppää pääsisältöön

Kaisu Rättyä

yliopistonlehtori, äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikka
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitekaisu.rattya [at] tuni.fi
puhelinnumero+358504377088
Keskustakampus

Oma esittely

kirjallisuuskasvatuksen dosentti (Helsingin yliopisto)

associate professor (literary education, University of Helsinki)

Työtehtävät

Äidinkielen ja kirjallisuuden yliopistonlehtori

Aineenopettajan pedagogisten opintojen vastuuopettaja 

Ainedidaktisen tutkimusryhmän vetäjä https://research.tuni.fi/smd/

Teaching: 

senior lecturer, L1 (Finnish) and literature education

  • Pedagogical studies for subject teachers of L1 and literature education: courses Subject didactics 1 (5 ects), Subject didactics 2 (5 ects), Research in subject didactics (7 ects); 
  • Subject didactic studies for class teachers (L1 education, Children's Literature)

Research: 

Literature education; grammar education and teaching mehtods; assessment methods; master thesis and doctoral thesis supervision

Co-leader of the Subject matter didactics research group https://www.tuni.fi/en/research/smd-subject-matter-didactics

Osaamisalueiden kuvaus

äidinkielen ja kirjallisuuden ainedidaktiikka, ainedidaktinen tutkimus, kirjallisuuskasvatus, kielitiedon opetus, arviointi

 Tutkijaprofiili ja julkaisut ResearchGatessa https://www.researchgate.net/profile/Kaisu_Raettyae/contributions 

Tutkimusura

Research profile in ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Kaisu_Raettyae/contributions

Merkittävimmät julkaisut

 

Kähkölä, S. & Rättyä, K. (2021). Experimenting with the languaging approach in teaching poetry. Contribution to a special issue Working with Literature in Nordic Secondary Education edited by A.F. Gourvcennec. H. Höglund, M. Johansson, K. Kabel, & M. Sønneland. L1-Educational Studies in Language and Literature, 21, 1-20. https://doi.org/10.17239/L1ESLL-2021.21.02.08

Harju-Autti, R., Mäkinen, M. & Rättyä, K. (2021) ‘Things should be explained so that the students understand them’: adolescent immigrant students’ perspectives on learning the language of schooling in Finland, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, DOI: 10.1080/13670050.2021.1995696

Rättyä, K. & Juuti, T. (2019) Lokikirja oppimisen arviointimenetelmänä. Kasvatus 50 (4), 297-313.

Rättyä, K. (2019) Hur legitimeras litteraturundervisningen i Finland? In: Höglund, H. et al (red.) Genom texter och världar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning – festskrift till Ria Heilä-Ylikallio. Åbo: Åbo akademis förlag, 201–216. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-765-927-7

Rättyä, K.; Awramiuk, E. & Fontich, X. (2019). What is grammar in L1 education today? L1 Educational Studies in Language and Literature. https://l1.publication-archive.com/publication/1/1865 

Nupponen, A.-M.; Jeskanen, S. & Rättyä, K. (2019) Finnish student language teachers reflecting on linguistic concepts related to sentence structures: Students recognising linguistic concepts in L1 and L2 textbooks. L1 Educational Studies in Language and Literature. https://l1.publication-archive.com/publication/1/1733 

Rättyä, K. (2018). Ecological Settings in Text and Pictures. In: Goga N., Guanio-Uluru L., Hallås B., Nyrnes A. (eds) Ecocritical Perspectives on Children's Texts and Cultures. Critical Approaches to Children's Literature. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-90497-9_10. 159-173. 

Rättyä, K. & Kulju P. (2018). Kielitietoisuutta kielentämällä: kieliopin tehtävätyyppien kehittäminen. Ainedidaktiikka 2(1),
59–74. https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/68750 

Rättyä, K., Heilä-Ylikallio R. & Tainio L. (2017). En inblick i modersmålsdidaktisk forskning på 2000-talet i Finland. Teoksessa Kallio M., Juvonen R., Kaasinen A. (toim.) Jatkuvuus ja muutos opettajankoulutuksessa. Ainedidaktisia tutkimuksia 12. Helsinki: Helsingin yliopisto. 249–266. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/229862