Skip to main content

Kaisu Rättyä

University Lecturer, äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikka
Tampere University
phone number+358504377088
City Centre Campus

About me

docent/adjunct professor (literary education, University of Helsinki)

Responsibilities

senior lecturer, L1 (Finnish) and literature education

Teaching

Pedagogical studies for subject teachers of L1 and literature education: courses Subject didactics 1 (5 ects), Subject didactics 2 (5 ects), Research in subject didactics (7 ects); 

Subject didactic studies for class teachers (L1 education, Children's Literature)

Research

Literature education; grammar education and teaching mehtods; assessment methods; master thesis and doctoral thesis supervision

Fields of expertise

äidinkielen ja kirjallisuuden ainedidaktiikka, ainedidaktinen tutkimus, kirjallisuuskasvatus, kielitiedon opetus, arviointi

 

Tutkijaprofiili ja julkaisut ResearchGatessa https://www.researchgate.net/profile/Kaisu_Raettyae/contributions

Research career

Research profile in ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Kaisu_Raettyae/contributions

Selected publications

Rättyä, K.; Awramiuk, E. & Fontich, X. (2019). What is grammar in L1 education today? L1 Educational Studies in Language and Literature. https://l1.publication-archive.com/publication/1/1865 

Nupponen, A.-M.; Jeskanen, S. & Rättyä, K. (2019) Finnish student language teachers reflecting on linguistic concepts related to sentence structures: Students recognising linguistic concepts in L1 and L2 textbooks. L1 Educational Studies in Language and Literature. https://l1.publication-archive.com/publication/1/1733 

Rättyä, K. (2018). Ecological Settings in Text and Pictures. In: Goga N., Guanio-Uluru L., Hallås B., Nyrnes A. (eds) Ecocritical Perspectives on Children's Texts and Cultures. Critical Approaches to Children's Literature. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-90497-9_10. 159-173. 

Rättyä, K. & Kulju P. (2018). Kielitietoisuutta kielentämällä: kieliopin tehtävätyyppien kehittäminen. Ainedidaktiikka 2(1),
59–74. https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/68750 

Rättyä, K., Heilä-Ylikallio R. & Tainio L. (2017). En inblick i modersmålsdidaktisk forskning på 2000-talet i Finland. Teoksessa Kallio M., Juvonen R., Kaasinen A. (toim.) Jatkuvuus ja muutos opettajankoulutuksessa. Ainedidaktisia tutkimuksia 12. Helsinki: Helsingin yliopisto. 249–266. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/229862