Hyppää pääsisältöön

Sektorikytkentä energiajärjestelmän joustojen mahdollistamiseksi kaupunkialueella

Tampereen yliopisto
Sähköenergiatekniikka ja tehoelektroniikka
1.1.2021–31.12.2024
KärkialueYhteiskunta, Tekniikka

Hanke koostuu Tuomas Vanhasen väitöskirjatutkimuksesta. Tutkimuksessa yritetään tunnistaa, analysoida ja ratkaista ne monimutkaiset sääntelyn esteet, jotka estävät sektorikytkennän täysimääräisen hyödyntämisen. Sektorikytkennän hyöty on energiajärjestelmän joustavuuden lisääminen ja siten uusiutuvan energian helpompi liittäminen energiajärjestelmään.

Tavoite saavutetaan tekemällä tiivistä yhteistyötä tärkeimpien sidosryhmien kanssa, mukaan lukien kyseisistä sääntelykehyksistä vastaavat ministeriöt, sekä kaupungit ja teollisuusyritykset, jotka ovat valmiita tarjoamaan joustavia palveluja sekä kysyntä- että tarjontapuolella, mukaan lukien energian varastointi. Energiamarkkinatoimijat ja verkonhaltijat ovat keskeisiä sidosryhmiä.

Projekti keskittyy tutkimaan Tampereen Hiedanrannan aluetta, josta paraikaa rakennetaan uutta 25 000 asukkaan kaupunginosaa.

Vaikuttavuus

Nopeampi ilmastopäästöjen vähentäminen energiajärjestelmän joustot käyttöön ottamalla

Rahoituslähde

Maj ja Tor Nesslingin säätiö

Yhteistyötahot

Tampereen kaupunki, Hiedanrannan kehitys Oy