Hyppää pääsisältöön

Sairaanhoitajaksi Suomessa - EU- ja ETA-maiden ulkopuolella, ei-Bachelor -tasoisen sairaanhoitajan pätevöityminen työelämään

Tampereen ammattikorkeakoulu
1.8.2022–31.12.2024

Hankkeessa viiden yhteistoiminta-alueen ammattikorkeakoulut ja työelämäorganisaatiot kehittävät yhdessä EU- ja ETA-maiden ulkopuolella, ei-Bachelor -tasoisen sairaanhoitajatutkinnon suorittaneiden pätevöitymispolkua suomalaiseen työelämään. Ko. sairaanhoitajien pääsy suomalaiseen työelämään ammattiaan vastaavaan tehtävään edellyttää Valviran myöntämää ammatinharjoittamisoikeutta.
Hanke vastaa pahenevaan sairaanhoitajapulaan kehittämällä alueellisten pilottien kautta EU- ja ETA-maiden ulkopuolella, ei-Bachelor -tasoisten sairaanhoitajien pätevöitymispolkua suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Hanketta koordinoi Laurea, osatoteuttajina TAMK, TurkuAMK, Savonia ja OAMK.

Tavoite ja tehtävät

1. Lisätä EU- ja ETA-maiden ulkopuolella, ei-Bachelor -tasoisen sairaanhoitajatutkinnon suorittaneen ammattilaisen tietoa suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteista, niitä ohjaavasta lainsäädännöstä, potilasturvallisuudesta ja hoitotyön eettisistä periaatteista.

2. Ohjata ja tukea EU- ja ETA-maiden ulkopuolella, ei-Bachelor -tasoisen sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneiden ammattilaisten Valviran ammatinharjoittamisoikeuden hakuprosessia.

3. Edistää EU- ja ETA-maiden ulkopuolella valmistuneiden maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajien suomen kielen oppimista. Tavoitteena on hankkeessa mukana olevien sairaanhoitajien suomen kielen suullisen ja kirjallisen taidon vahvistuminen siten, että he kykenevät toimimaan suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa sairaanhoitajan tehtävissä.

4. Koota, arvioida ja soveltaa sairaanhoitajien osaamisen arviointimenetelmiä, joilla voidaan arvioida EU- ja ETA-maiden ulkopuolella, ei-Bachelor -tasoisen tutkinnon suorittaneiden sairaanhoitajien osaamista suhteessa Suomessa sairaanhoitajalta edellytettävään osaamiseen.

5. Tarjota viidellä yhteistyöalueella EU- ja ETA-maiden ulkopuolella, ei-Bachelor -tasoisen sairaanhoitajatutkinnon suorittaneille ammattilaisille (yht.120 sairaanhoitajaa) mahdollisuus täydentää osaamistaan ammattikorkeakoulun järjestämässä työelämäyhteistyössä toteutuvassa täydennyskoulutuksessa.

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskuksen tehtävänä on edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta sekä vastata nopealla toiminnalla työmarkkinoiden äkillisiin rakennemuutoksiin. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Rahoituslähde

Jotpa

Koordinoiva organisaatio

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Partnerit

Laurea ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK), Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Savonia ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu

Yhteyshenkilöt

Johanna Kangaspunta
johanna.kangaspunta [at] tuni.fi
Sairaanhoitaja hymyilee.

Sairaanhoitajaksi Suomessa -koulutus

Oletko valmistunut sairaanhoitajaksi EU:n ulkopuolella, mutta sinulla ei ole vielä Valviran myöntämää oikeutta työskennellä sairaanhoitajana Suomessa? Onko sinulla opistotasoinen sairaanhoitajatutkinto, Diploma in Nursing? Sairaanhoitajaksi Suomessa -koulutuksen tavoitteena on, että sinun on mahdollista työskennellä sairaanhoitajana Suomessa.