Hyppää pääsisältöön

Sähkömekaniikka

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Päätutkimusalueet ovat sähkömagneettinen ja -mekaaninen energianmuunnos sekä suprajohtavat magneetit. Energianmuunnokseen liittyvä tutkimus keskittyy laskennalliseen sähkömagnetiikkaan ja magneettisiin materiaaleihin. Kehitämme numeerisia laskentamenetelmiä ja malleja magneettisille materiaaleille ja sovellamme niitä sähkömagneettisten ja -mekaanisten energianmuuntimien analysointiin. Tällaisia laitteta ovat esimerkiksi pyörivät sähkökoneet, muuntajat, kuristimet, energianlouhintalaitteet sekä langattomat tehonsiirtojärjestelmät. Kokeelliset laitteistot ja prototyypit ovat tärkeä osa tutkimusta ja mahdollistavat kehitettyjen mallien todentamisen. Työskentelemme sähkömagneettisen kenttäteorian, laskennallisen tieteen, magneettisten materiaalien ja tärkeiden sähkötekniikan sovellusten rajapinnassa. Visiomme on integroida uudet sähkömagnetiikan mallinnusmenetelmät osaksi käytännön suunnittelutyötä.

Suprajohtavien magneettien tutkimus keskittyy magneettien sähkömagneettiseen, termodynaamiseen ja mekaaniseen mallintamiseen erilaisissa toimintapisteissä ja vikatilanteissa. Tavoitteena on esimerkiksi suunnitella magneeteille suojausmenetelmiä, jotka mahdollistavat magneetteihin varastoituneen suuren energiamäärän turvallisen käsittelyn vian sattuessa. Viime vuosina olemme tehneet aktiivisesti kansainvälistä yhteistyötä suprajohtavien magneettien suunnittelemiseksi tulevaisuuden hiukkaskiihdyttimiin.