Hyppää pääsisältöön
Hands holding food packages

RUOKO (Ruokaa kotiin kestävästi)

Tavoite 1: Kehitettävät materiaali – ja pakkausratkaisut ovat käyttäjälähtöisiä
Tavoite 2: Pakkauksiin valitut ’älyominaisuudet’ kertovat kuluttajalle miten toimia oikein
Tavoite 3: Kehitettävät ratkaisut täyttävät omavalvonnan ja elintarvike- ja tuoteturvallisuuden kriteerit
Tavoite 4: Kehitettävät pakkausratkaisut edistävät kestävää bio- ja kiertotaloutta Pirkanmaalla
Tavoite 5: Hankkeen toteuttaminen edesauttaa ekosysteemin muodostumista Pirkanmaalle

Tavoite ja tehtävät

Take away -ruoan ympäristökuormitusta on tarkoitus vähentää hankkeessa suunniteltujen pakkaus- ja kierrätysratkaisujen avulla. RUOKO-hanke kehittää toimivia pakkaus- ja kierrätysratkaisuja laajalla yhteistyöllä, mukana on Tampereen yliopiston lisäksi monia yrityksiä elintarvikealalta, pakkausten materiaali-, suunnittelut- ja valmistusalalta sekä logistiikka- ja tietotekniikka-alalta.
Näin tuetaan monipuolisesti yritysten mahdollisuuksia turvata ja kehittää liiketoimintaansa koronakriisin aiheuttamassa tilanteessa.
Tavoitteena on saada mukaan yrityksiä Pirkanmaan alueelta.

Maakuntahallitus suuntasi RUOKO -hankkeelle Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion rahoituksena yhteensä 135 120 euroa.Hankkeen osatoteuttaja on Tampereen korkeakoulusäätiö.

Vuoden 2023 elokuun loppuun kestävä hanke tukee maakuntaohjelman ja älykkään erikoistumisen strategian tavoitteita. Tavoitteiden mukaisesti korkeakouluissa olevaa osaamista kanavoidaan alueen yrityksiin ja vähähiilisyyttä edistetään liiketoiminnallisena kilpailuetuna. Näin saadaan aikaan ympäristöhyötyjä.

Rahoituslähde

Euroopan alukehitysrahasto (EAKR) 2014-2020

Partnerit

TAMPEREEN KORKEAKOULUSÄÄTIO SR (TAU)

Yhteyshenkilöt

Tiina Wickman-Viitala
tiina.wickman-viitala [at] tuni.fi