Hyppää pääsisältöön

Rakentamisen kiertotalouden TKI-verkosto (RATKI)

Tampereen ammattikorkeakoulu
Projektin kesto1.9.2021–31.8.2023

Tavoite ja tehtävät

Rakennusala (infra- ja talonrakentaminen) tuottavat Pirkanmaalla volyymeiltään suurimpia määriä hyödyntämiskelpoisia materiaaleja, joiden kestävässä ja tehokkaassa kiertotaloudessa on vielä paljon kehitettävää.

Tällä hetkellä, alueelta puuttuu lähes kokonaan aito, verkostomainen toimintatapa rakentamisen kiertotalouden edistämisessä. Hyödynnettävyyteen ja kierrätykseen voidaan vaikuttaa jo suunnitteluvaiheessa, mikäli siinä otetaan huomioon rakennuksen tai rakenteen elinkaaren lisäksi hyödynnettävyys elinkaaren päätyttyä (cradle-to-cradle) ja voimassa olevat säädökset.

Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto pyrkivät yhdessä kehittämään kiertotaloustavoitteita tukevaa ekosysteemitoimintaa tunnistamalla rakennusalan tarpeet toimijalähtöisesti ja alueellisesti. Näiden kehittämistarpeiden ympärille muodostetaan rakennusalan ja muiden läheisesti liittyvien alojen yritysten, kuntien ja edunvalvontajärjestöjen verkosto, jossa tehdään keskeisten haasteiden ja kehittämiskohteiden ympärille työsuunnitelma (esim. hiilijalanjälkilaskenta) ja tuotetaan toimivia ratkaisuja.

Hanke jakaantuu viiteen, kronologisessa järjestyksessä etenevään työpakettiin. Hankkeen tuloksena odotetaan olevan tunnistettujen teemojen ja haasteiden ympärille muodostuneita, aktiivisia yhteistyöverkostoja ja liiketoimintaa edistäviä toimintamalleja, missä materiaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys mahdollisimman alkuperäisenä onnistuu. Hankkeen tavoitteena on kokonaisvaltainen, kiertotalouden arvoketjun kattavan suunnittelun arkipäiväistyminen rakennusalalla.

Rahoituslähde

Euroopan alukehitysrahasto (EAKR) 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Mauri Laasonen
mauri.laasonen [at] tuni.fi