Hyppää pääsisältöön

Pirjo Kuula

projektipäällikkö, GeoLan vastuuhenkilö

Oma esittely

Työskentelen tutkimuskeskus Terrassa projektipäällikkönä. Olen työskennellyt erilaisissa hankkeissa 1990-luvulta alkaen, opetustehtäviä olen hoitanut 2000-luvun alkupuolelta alkaen. Työtehtäväni jakautuvat vaihtelevasti opetukseen ja tutkimukseen. 

Työtehtävät

Tällä hetkellä toimin projektipäällikkönä infrarakentamisen materiaaleihin ja kiertotalouteen liittyvissä hankkeissa. Lisäksi vastaan tutkimuskeskus Terran tutkimuslaboratorion GeoLan toiminnasta yhteistyössä Nuutti Vuorimiehen kanssa. Olen myös mukana kehittämässä opetuslaboratoriomme GeLLabin toimintaa. Toimin myös opettajana useammilla kandi- ja maisterivaiheen opintojaksoilla sekä ohjaan opinnäytetöitä.

Osaamisalueiden kuvaus

Osaamisalueeni kattaa infrarakentamisen materiaaleista erityisesti kiviainekset ja niiden laadun. Kiviainesten ja muiden rakennustuotteiden CE-merkintään liittyvät kysymykset, ohjetyö sekä standardisointi kuuluvat osaamiseeni. Myös uusiomateriaalit ja rakentamisen kiertotalous ovat tärkeä osa osaamistani. Asfaltti on erityinen mielenkiinnon kohde. Materiaalien karakterisointi erilaisilla tutkimusmenetelmillä on tärkeä osa-alue. Olen saanut olla mukana kirjoittamassa infarakentamisen ja erityisesti kiviainesten ja asfalttien laatuvaatimuksia 2000-luvun alkupuolelta lähtien. 

Luottamustoimet

Päällystealan neuvottelukunta PANK ry: Asfalttinormitoimikunnan puheenjohtaja, Hallituksen jäsen. Useita kansallisia ja kansainvälisiä standardisointiryhmiä, joista tärkeimmät CEN/TC 154 Kiviainekset, CEN/TC 227 Tien materiaalit ja CEN/TC 246 Luonnonkivet .

Tutkimusyksikkö

Tutkimuskeskus Terra: Geola, GeLLab ja TerraRoad. Terran kotisivut https://research.tuni.fi/terra/

Merkittävimmät julkaisut

https://researchportal.tuni.fi/