Hyppää pääsisältöön

Psykososiaalinen turvallisuusilmapiiri ja sen yhteydet työhyvinvointiin (PsykoSafe)

Tutkimushankkeessa selvitetään yliopistotyöntekijöiden kokemuksia psykososiaalisesta turvallisuusilmapiiristä (engl. psychosocial safety climate, PSC), jolla tarkoitetaan työntekijöiden jakamia kokemuksia toimintatavoista, käytänteistä ja menettelyistä, joilla työpaikat pyrkivät huolehtimaan työntekijöidensä psykologisesta terveydestä, hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Suomessa psykososiaalista turvallisuusilmapiiriä ei ole tutkittu aikaisemmin, minkä takia tutkimushanke tarjoaa uutta tärkeää tietoa ilmiöstä ja sen merkityksestä psykologiselle työhyvinvoinnille

Tavoite ja tehtävät

Tutkimuksella on kolme päätavoitetta: 1) kartoittaa yliopistossa työskentelevien opetus- ja tutkimushenkilöstön kokemuksia psykososiaalisesta turvallisuusilmapiiristä; 2) tutkia psykososiaalisen turvallisuusilmapiirin yhteyttä koettuun työhyvinvointiin, jota tässä tutkimuksessa lähestytään monipuolisesti sekä sen kielteisen (ts. työuupumus) että myönteisen ulottuvuuden (ts. työn imu) kautta; ja 3) selvittää suojaako psykososiaalinen turvallisuusilmapiiri työn vaatimustekijöiden haitallisilta hyvinvointiseurauksilta. Tutkimuksessa vertaillaan myös työsuhteessa toimivien ja apurahatutkijoiden kokemuksia psykososiaalisesta turvallisuusilmapiiristä ja sen yhteydestä työhyvinvointiin. Tutkimuksessa kerätään sekä kysely- että haastatteluaineistoa, jonka avulla on mahdollista saada kattavaa tietoa yliopistohenkilöstön kokemuksista psykososiaalisesta turvallisuusilmapiiristä ja sen hyvinvointiyhteyksistä. Hankkeen aikataulu on seuraava: 1) Tutkimuksen pilottiaineisto kerätään helmikuussa 2020 yhteiskuntatieteiden tiedekunnan henkilöstöltä. 2) Resurssisopimuksella työskentelevien haastattelut toteutetaan maalis-huhtikuussa 2020. 3) Varsinainen kyselyaineisto kerätään yliopiston henkilöstöltä toukokuussa 2020 ja seuranta-aineisto syyskuussa 2020.

Rahoituslähde

Mela (1.1.2020-31.12.2020).

Koordinoiva organisaatio

Tampere University

Projektiin kuuluvat henkilöt