Hyppää pääsisältöön

Projekti- ja palveluliiketoiminnan tutkimusryhmä (CROPS)

Kansainvälinen teollisen toiminnan kenttä muuttuu jatkuvasti: teollinen toiminta koskee tuotevalmistuksen lisäksi kasvavassa määrin palveluita ja monimutkaisia kokonaisratkaisuja, jotka toteutetaan projekteina. Projekti- ja palveluliiketoiminnan tutkimusryhmä CROPS tutkii arvontuottoa organisaatioissa ja organisaatioiden välisissä suhteissa, erityisesti projekti- ja palveluliiketoiminnassa. Painopisteenä ovat erityisesti projekti- ja palveluliiketoiminnan strategiset ilmiöt monimutkaisten järjestelmien elinkaarella ja organisaatioiden uudistuessa.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Tutkimusryhmämme tehtävänä on tukea organisaatioita niiden uudistaessa projekti- ja palveluliiketoimintaansa sekä tuottaa kansainvälisesti arvioiden merkittävää uutta tieteellistä tietoa. Tavoitteenamme on edistää kestäviä arvontuottotapoja yhteiskunnassa laadukkaan tutkimuksen, koulutuksen ja käytännöllisen vaikuttamisen keinoin. Ryhmän tutkimus kohdistuu seuraaviin keskeisiin aihealueisiin:

Projekti- ja palveluliiketoiminnan organisointi ja johtaminen;

Projekti- ja palveluliiketoiminnan avontuotto organisaatioiden välisissä yhteistyösuhteissa;

Kestävyys teollisten ratkaisujen elinkaaren kaikissa vaiheissa;

Strateginen muutos ja prosessi-innovaatiot teollisissa yrityksissä;

Toimialojen palvelullistuminen ja projektimaistuminen.

Toteutamme tehtäväämme tutkimus- ja kehitysprojektien, julkaisutoiminnan, perus- ja jatko-opetuksen sekä täydennyskoulutuksen keinoin yhteistyössä yritysten, julkishallinnon organisaatioiden ja muiden tutkimuslaitosten kanssa. Osallistumme aktiivisesti alan merkittävimpien kansainvälisten tutkimusverkostojen toimintaan.

Ryhmän muut jäsenet

Prof. Miia Martinsuo, Assoc. Prof. Tuomas Ahola

Lisäksi tutkijatohtori, tohtorikoulutettavia ja tutkimusapulaisia. Erilaisia yrityskumppaneita tutkimusprojekteissa.