Modelled material structure
Projekti

PlaCeEra - Keraamimateriaalien plastinen muodonmuutos

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta | Organisation sub unit: Fysiikka, Materiaalitiede ja ympäristötekniikka | Tieteenala: Materiaalioppi

Tutkimuksen tavoitteena on muuttaa keraamimaterialeihin yleensä yhdistetty ajattelutapa hauraasti käyttäytyvästä materiaalista plastisesti myötäväksi materiaaliksi. Keraamiset materiaalit voivat käyttäytyä plastisesti myös huoneenlämpötilassa ja projektissa selvitetään plastisuuden mekanismeja ja muodonmuutoksen edellytyksiä molekyylimallintamisen ja in-situ mekaanisen testauksen kautta. Molekyyli- ja mesotason mallinnusta käytetään keskeisenä menetelmänä pyrkimyksessä kohti plastisesti käyttäytyviä 3D rakenteita. Plastisesti käyttäytyviä keraamirakenteita voidaan hyödyntää nanorakenteisiin perustuvissa toiminnallisissa pinnoissa ja rakenteissa, jolloin rakenteiden soveltamistavat voivat muuttua suuresti.

Rahoituslähde

Suomen Akatemia

Yhteyshenkilö(t)

Project group members