Nordic flags
Projekti

NADNIC – Nordic Adolescents and the New Nicotine Market

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Organisation sub unit: Yhteiskuntatutkimus

Projektin keskiössä ovat 14–17-vuotiaat nuoret, jotka ovat riskissä tulla riippuvaisiksi tupakasta ja muista nikotiinituotteista.

Nuoret kokeilevat ja omaksuvat käytöstapoja, jotka kuuluvat aikuisten maailmaan. Uudet trendit, kuten sähkösavukkeet, kiinnostavat heitä, kun taas pitkän aikavälin riskit eivät huoleta, vaikka niistä tiedettäisiinkin. Nuoret ovat potentiaalisia sähkösavukkeiden, kuumennetun tupakan ja purutupakan sekä nuuskan kuluttajia. Ne voivat sisältää paljon nikotiinia ja olla terveydelle haitallisia.

Nuorten käytöksen ymmärtäminen nykyisessä pohjoismaisessa kontekstissa on tarpeen, jotta pystytään luomaan tehokkaita toimenpiteitä ja käytäntöjä.

Projektissa käytetään vuonna 2019 kerättyä ESPAD-dataa (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) selvittämään mitä tupakka- ja nikotiinituotteita pohjoismaiset nuoret käyttävät ja onko maiden välillä eroja. Fokusryhmäkeskusteluja tehdään 16–17-vuotaiden parissa ammattikouluissa ja lukioissa selvittämään syitä uusien tupakankaltaisten tuotteiden käyttöön, makujen ja pakkausten tärkeyttä kokeiluissa ja säännöllisessä käytössä sekä käsityksiä terveysriskeistä. Lisäksi tehdään vertailevaa politiikka-analyysiä Pohjoismaissa lainsäädännöstä ja muista säädöksistä, virallisista / puolivirallisista tupakoinnin vastaisista strategioista, suosituksista ja muista relevanteista lähteistä. Analyysissä tunnistetaan suurimmat eroavaisuudet ja yhtäläisyydet maiden lähestymistavoissa, mahdolliset puutteet säädöksissä ja uudet säädökselliset lähestymistavat.

Projektissa muotoillaan suosituksia NCU:lle.

Tutkimusryhmät

Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, terveystieteet: professori Arja Rimpelä, projektitutkija Jaana Kinnunen, yliopistonlehtori Pirjo Lindfors, tutkija Anu Linnansaari, tutkimusapulainen Antti Salonen

University of Copenhagen and Center for Clinical Research and Prevention, Denmark: Professori Charlotta Pisinger
Norwegian Institute of Public Health, Department of Alcohol, Drugs and Tobacco: Erikoistutkija Janne Scheffels, tutkija RikkeIren Tokle

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Erikoistutkija Kirsimarja Raitasalo, asiantuntija Hanna Ollila
 

Rahoituslähde

NCU (Nordic Cancer Union)