Hyppää pääsisältöön

Metalli- ja kevytrakenteet

Ryhmä tutkii ja kehittää teräsrakenteita sekä erilaisia puu- ja hybridirakenteita. Keskeisinä alueina on ollut rakenteiden analyysi, suunnittelu sekä optimointi normaali- ja palolämpötiloissa. Rakenteiden mekaniikka, kokeellinen palotutkimus sekä rakenteiden värähtely ja akustiikka ovat myös tutkimusryhmän erikoisosaamista.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Ryhmän keskeisenä tavoitteena on kehittää tehokkaampia ja luotettavampia suunnittelumenetelmiä sekä tuottaa tutkimustietoa, joka mahdollistaa nykyistä tehokkaampien ja ekologisesti kestävämpien rakennejärjestelmien ja –ratkaisujen toteuttamisen sekä edistää näiden käyttöä. Ryhmä toimii aktiivisessa yhteistyössä kansainvälisten tutkimuslaitosten ja teollisuuden kanssa sekä on mukana eurooppalaisessa standardointityössä. Koulutus on ryhmän keskeistä toimintaa ja tutkimuksen tulokset jalkautetaan sekä yliopiston perusopetukseen että työelämän koulutukseen.

Ryhmän keskeisiä tutkimusalueita ovat:

  • Korkealujuusteräkset
  • Optimointi ja rakenteiden suunnittelun automatisointi
  • Teräs- ja puurakenteiden stabiliteetti ja värähtely
  • Teräsliitosten toiminnan analyysi ja mitoitus normaali- ja palolämpötiloissa
  • Rakennusten paloturvallisuus
  • Rakenteiden palonkestävyys
  • Akkreditoitu palotestaus

Tutkimusryhmä tekee myös akkreditoitua palotestausta:

Akkreditoitu palotestaus