Hyppää pääsisältöön

Luonnostaan Toimiva (LuonTo)

Tampereen yliopisto
Projektin kesto1.9.2022–31.8.2026
KärkialueYhteiskunta

Ympäristökriisit ovat aikamme suurimpia haasteita. Tarvitaan interventioita, joilla tuetaan työikäisten ympäristöystävällisen käyttäytymisen muutosta ja hyvinvointia.

Aikaisemman tutkimuksen perusteella tiedetään, että pelkkä informaation tarjoaminen tai tiettyjen toimintojen palkitseminen ei riitä. Olennaista on kehittää terapeuttiseen ja sosiaalisen tukeen perustuvia ympäristöuhkiin liittyvien tunteiden käsittely- ja toimintatapoja.

Luonnostaan Toimiva (LuonTo): hyvinvoinnin ja ympäristöystävällisen käyttäytymisen edistäminen työikäisillä ympäristökriisien aikakaudella -tutkimuksen tavoite on pitkittäistutkimuksen avulla ymmärtää ympäristötunteiden, luontosuuntautuneisuuden ja ympäristöystävällisen käyttäytymisen keskinäissuhteita.

Tämän perusteella kehitetään yhteistyössä ympäristötieteilijöiden kanssa ryhmämuotoinen Luonnostaan Toimiva (LuonTo) -ohjelma, joka tukee ympäristöystävällistä käyttäytymismuutosta. Ohjelman toimivuutta kokeillaan Suomessa ja Iso-Britanniassa.

Hankkeen uudenlainen lähestymistapa käyttäytymismuutosten tukemiseen pyrkii parantamaan sekä ihmisten että ympäristön hyvinvointia pitkälle tähdäten.

Projektiryhmä

Kalevi Korpela, Kirsi Salonen, Jane-Veera Paakkolanvaara

Tutkimusrahoitus

Suomen Akatemia

Yhteistyötahot

Dosentti Katriina Hyvönen (JAMK), Dr. Eleanor Ratcliffe (University of Surrey, UK)