Hyppää pääsisältöön

Lapsuudessa omien vanhempien taholta koettu henkinen kaltoinkohtelu ja myöhemmät kolmen sukupolven väliset suhteet

Tampereen yliopisto
KärkialueYhteiskunta

Monografiana suomeksi toteutettava väitöskirja. Odotettu valmistumisaika 2022.

Tausta

Lapsiin kohdistuva henkinen kaltoinkohtelu sekä ongelmien ylisukupolvinen siirtyminen ovat pinnalla mediassa sekä eri alojen tutkimuksessa ja käytännön työssä perheiden parissa, erityisesti lastensuojelussa. Aiempi tutkimus antaa viitteitä, että sukupolvisuhteisiin vaikuttavat monet tekijät ja suhteet vaikuttavat yksilöiden hyvinvointiin, mutta henkisen kaltoinkohtelun merkityksistä vanhemmuudelle ja sukupolvisuhteille ei ole aiempaa kotimaista tutkimustietoa.

Tavoite ja tehtävät

Tässä tutkimuksessa selvitän, miten henkinen kaltoinkohtelu ja sukupolvien väliset suhteet koetaan, tehdään itselle ymmärrettäväksi ja eletään todeksi sekä lapsen, että vanhemman positioissa. Lisäksi selvitän mikä on palveluverkoston sekä yksilön omien ratkaisujen rooli sukupolvet ylittävän kaltoinkohteluketjun katkaisemisessa. Tutkimuksen monitieteinen teoriapohja tarkastelee ilmiötä mm. kaltoinkohtelua, psyykkistä traumatisoitumista ja sukupolvisuhteita sekä ylisukupolvisuutta käsittelevien tutkimusten näkökulmista.

Vaikuttavuus

Tutkimus tuottaa tietoa perhepalveluverkoston kehittämisen tueksi sekä lisää suuren yleisön yleistä ymmärrystä henkisestä kaltoinkohtelusta ja sukupolvien välisistä suhteista.

Rahoituslähde

Alli Paasikiven säätiö, 01.01.2020-31.12.2020 sekä 01.05.2021-30.04.2022

Yhteyshenkilöt

Sanna Laine

sanna.laine [at] tuni.fi