Laboratory of Biosystem Dynamics logo
Tutkimusryhmä

Laboratory of Biosystem Dynamics

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
Lab of Biosystem Dynamics

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää solujen biofyysisiä prosesseja geenien ilmentymisestä aina solujen jakautumiseen ja ikääntymiseen asti.

Tutkimme geenien käyttäytymistä elävissä soluissa monitieteellisin menetelmin. Keräämme dataa luonnollisista ja synteettisistä geeneistä muun muassa mikroskopian, virtaussytometrian sekä kvantitatiivisen PCR- ja Western blot menetelmien avulla ja käsittelemme dataa edistyneillä signaalin- ja kuvankäsittelymenetelmillä. Lopuksi kehitämme soluprosesseista stokastisia malleja ja suoritamme lisämittauksia varmistaaksemme tulosten luotettavuuden.

Yhteyshenkilöt

Andre Ribeiro, professori
Tutkimusryhmän johtaja

andre.sanchesribeiro [at] tuni.fi