Hyppää pääsisältöön

Laaja-alaisen osaamisen arviointi formaaleissa ja informaaleissa oppimisympäristöissä

“Laaja-alaisen osaamisen arviointi formaaleissa ja informaaleissa oppimisympäristöissä” on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama opettajankoulutuksen kehittämishanke, eli yksi vuonna 2018 alkaneista hallituksen kärkihankkeista. Sen tavoitteena on toteuttaa kansallinen laaja-alaisen osaamisen, formaalin opetuksen ja informaalin oppimisen yhteistyöverkosto opettajankoulutukseen sekä määritellä laaja-alaista osaamista kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden avulla Suomen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden tueksi. Lisäksi konkreettisena tavoitteena on kehittää opettajaksi opiskelevien ja täydennyskouluttautuvien opettajien taitoja arvioida laaja-alaista osaamista informaaleissa ja formaaleissa oppimisympäristöissä.

Hanke toteutetaan Tampereen, Jyväskylän ja Helsingin yliopistojen yhteistyönä.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen tavoitteisiin vastataan monin tavoin:

Tampereen yliopiston opettajankoulutukseen kehitetään 10 opintopisteen moduulia ”Laaja-alaisen osaamisen opetus ja arviointi”, joka on järjestetty jo kerran keväällä 2020. Moduuli toteutetaan myös keväällä 2021, ja syksyllä 2021 moduuli järjestetään kolmannen kerran.

Digitaalista oppimisympäristöä, Laatuskaa, kehitetään läpi hankkeen. Sen tarkoituksena on auttaa opettajia arvioimaan laaja-alaista osaamista perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti niin osana oppiainekohtaista opetusta kuin monialaisia oppimiskokonaisuuksiakin. 

Hankkeessa pyritään vaikuttavuuteen myös sen päättymisen jälkeen, ja siksi hankkeessa keskitytään kaikille avoimen materiaalipankin kehittämiseen. Materiaalipankki sisältää mm. asiantuntijavideoita ja luentoja laaja-alaiseen osaamiseen ja sen teoreettisiin viitekehyksiin liittyen.

Hankkeen loppuvaiheessa tullaan julkaisemaan hankkeen loppujulkaisuna toimiva laaja-alaisen osaamisen opettamista käsittelevä vertaisarvioitu teos. Teos koostuu artikkeleista, jotka käsittelevät laaja-alaisen osaamisen teoreettista taustaa, historiaa ja tulevaisuuden näkymiä, laaja-alaisen osaamisen opettamista ja arviointia sekä sitä, miten laaja-alainen osaaminen näkyy eri koulutusasteiden opetussuunnitelmissa.

Hankkeen Jyväskylän työryhmä vastaa STEAM-pedagogiikan (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) kehittämisestä erityisesti taito- ja taideaineiden näkökulmasta. STEAM-pedagogiikkaa hyödynnetään Jyväskylän yliopistossa toteutetuilla kursseilla sekä Tampereen yliopiston 10 opintopisteen moduulissa. STEAM-työpajoissa esitellään ja kokeillaan pedagogiikan soveltamismahdollisuuksia formaaleissa ja informaaleissa oppimisympäristöissä.

Helsingin yliopiston työryhmä keskittyy hankkeessa informaalin oppimisen mahdollisuuksien kartoittamiseen ja siihen liittyvän teknologian suunnitteluun opettajankoulutuksessa. Informaalin opetuksen toimintatapoina on hyödynnetty näyttelyitä, museoita, tiedekeskuksia, kansallispuistoja sekä kulttuurilaitoksia. Lisäksi informaalin oppimisen tiedekeskuspedagogiikan testattuja malleja on sovellettu kouluopetukseen. Opettajien omat kokeilut ja monialaiset opintokokonaisuudet ovat olleet käytössä mm. Espoon ja Helsingin kouluilla.

Rahoituslähde

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Projektiin kuuluvat henkilöt

Yhteistyötahot

Kristof Fenyvesi, tutkija
kristof.fenyvesi [at] jyu.fi
Jyväskylän yliopisto (FIER)

 

Tiina Mäkelä, tutkija
tiina.m.makela [at] jyu.fi
Jyväskylän yliopisto (FIER)

 

Marja Kankaanranta, tutkijaprofessori
marja.kankaanranta [at] jyu.fi
Jyväskylän yliopisto (FIER)

 

Hannu Salmi, tutkimusjohtaja
hannu.salmi [at] helsinki.fi
Helsingin yliopisto (HY)