Tutkimusinfrastruktuuri

Kryolaboratorio

Tiedekunta tai osaamisyksikkö: Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta | Organisaation alayksikkö: Sähkötekniikka

Yleistä

Olemme  käynnistämässä uudelleen kokeellista suprajohdetutkimusta TAU:n Kryolaboratoriossa. Laboratorio sijaitsee Hervannan kampuksella sähkökonehallissa huoneessa SF212. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti korkean lämpötilan suprajohteisiin (HTS)  ja niistä valmistettuihin magneetteihin, sekä kehittämään uusia teknologioita suprajohdesovelluksiin.  

Suprajohtaville materiaaleille voidaan määrittää kriittiset parametrit (virrantiheys, magneettikentän voimakkuus ja lämpötila), joiden alapuolella materiaali on suprajohtava. Suprajohtavassa tilassa materiaali ei lämpene tasavirran vaikutuksesta lainkaan, mikä mahdollistaa täysin häviöttömän sähkösiirron ja siten esimerkiksi suuret magneettikentät sähkömagneeteissa. Käyttämämme HTS-materiaalit voidaan jäähdyttää nestemäisellä typellä tai mekaanisesti kryojäähdyttimellä.

Valmistuttuaan, laboratorio tarjoaa myös tutkimus- ja kehitysympäristön uusille laitteille ja antureille, joita käytetään kryogeenisissä, eli alle -150° C, lämpötiloissa.

Business Finland rahoittaa laboratorion uudelleen käynnistystä SMARAGDI Co-innovaatio-hankeen puitteissa. SMARAGDI-hankkeessa kolme Tampereen yliopiston tutkimusryhmää sekä viisi suomalaista yritystä kehittävät yhdessä uusia teknologiota tulevaisuuden suprajohdesovelluksiin. Lisätietoja projektista ja yhteistyökumppaneista löytyy projektin kotisivuilta (https://projects.tuni.fi/smaragdi/).