Hyppää pääsisältöön

KOTI – kriisialueilta muuttavien oppilaiden tuki ja inkluusio suomalaisessa koulujärjestelmässä

Tampereen yliopisto
KärkialueYhteiskunta

KOPTUKEN rahoittamassa KOTI-yhteistyöhankkeessa tutkitaan, minkälaista tukea kriisialueilta tuleville oppilaille annetaan suomalaisessa peruskoulussa.

Tausta

Kriisimaista saapuvien oppilaiden (mm. turvapaikanhakijat ja pakolaiset) määrä Suomessa on kasvanut voimakkaasti etenkin vuoden 2015 jälkeen. Uudet tai voimistuneet kriisit muun muassa Afganistanissa ja Syyriassa tarkoittavat, että ihmisten pakkomuuton tarve ei tule lähivuosina helpottamaan. KOTI-hankkeen toimijoiden aiemmat tutkimukset suomalaisissa kouluissa ovat osoittaneet, että opettajilla on motivaatiota ja tahtoa tukea pakolaistaustaisia oppilaita parhaalla mahdollisella tavalla, mutta he eivät ole saaneet riittävää, aiheeseen valmistavaa koulutusta opiskeluaikanaan tai työssä ollessaan. Opettajia huolettaa yhtäältä se, että he eivät osaa vastata pakolaistaustaisten oppilaiden rikkonaiseen koulutustaan ja mahdolliseen traumaan liittyvään tuen tarpeeseen. Toisaalta opettajat toivovat lisää välineitä myös kielen tukemiseen.

Tavoite ja tehtävät

KOTI-hanke tutkii kriisialueilta tuleville oppilaille tarjottavia tukimuotoja suomalaisessa peruskoulussa. Huomiota kiinnitetään sekä kielelliseen, sosiaaliseen että muuhun oppimiseen liittyvään tukeen. Kartoituksen perusteella, yhdessä opetushenkilökunnan, oppilaiden ja perheiden kanssa pohditaan, miten eri tukimuotojen vaikuttavuutta voisi kehittää. Huomio on myös moniammatillisessa yhteistyössä (ml. oppilashuolto, sosiaali- ja terveysalan asiantuntijat) ja koko perhettä koskevassa tuessa. Tutkimuksen tavoitteena on tukimuotojen nykytilan parempi ymmärtäminen ja sen myötä niiden kehittäminen.

Rahoituslähde

KOPTUKE - Kansallinen opettajien koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyöverkosto, 2022

Partnerit

Åbo Akademi: J. Alisaari & L.M. Heikkola; JYU: S. Mustonen, E. Aalto & J. Moate.

Yhteyshenkilöt

Tenure track -professori Mervi Kaukko, yliopistonopettaja Raisa Harju-Autti, tutkija Nicholas Haswell, tutkijatohtori Maria Petäjäniemi.

Mervi Kaukko
Tampereen yliopisto
mervi.kaukko [at] tuni.fi
+358 50 3182 399